Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Politik // Valresultat landstingsvalet

Valresultat landstingsvalet

Senast uppdaterad 2018-09-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

I Södermanlands läns landstingsfullmäktige har det socialdemokratiska partiet 28 procent av antalet ledamöter efter 2018 års val.

Procent- och mandatfördelning landstingsfullmäktigvalet 2018. Södermanlands län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 30 666 16,6 14
Centerpartiet 9 905 5,4 4
Liberalerna (fd Folkpartiet) 7 083 3,8 3
Kristdemokraterna 8 603 4,7 4
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 53 130 28,7 23
Vänsterpartiet 11 113 6,0 5
Miljöpartiet de gröna 5 302 2,9
Sverigedemokraterna 24 175 13,1 11
Feministiskt initiativ 470 0,3
Vård för pengarna 33 831 18,3 15
Övriga anmälda partier 681 0,4
Samtliga partier 184 959 100 79
Summa giltiga röster 184 959
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 143
Ogiltiga röster blanka 2 522
Ogiltiga röster övriga 152
Summa avgivna röster 187 776
Röstberättigade 224 912
Valdeltagande 83,5
Mandatfördelning i landstingsfullmäktige efter valen 1998-2018. Södermanlands län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Moderaterna 13 10 15 18 14 14
Centerpartiet 4 4 5 4 4 4
Liberalerna (fd Folkpartiet) 4 8 5 5 3 3
Kristdemokraterna 6 5 4 3 3 4
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28 30 29 27 23 23
Vänsterpartiet 7 5 4 4 4 5
Miljöpartiet de gröna 3 3 3 6 4
Sverigedemokraterna 4 8 11
Vård för pengarna 8 15
Övriga anmälda partier
Samtliga partier 65 65 65 71 71 79

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta