Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Södermanlands län

Riket

Varuproducenter

27 186

1 154 735

Tjänsteproducenter

37 103

2 339 150

Offentlig förvaltning

28 010

978 510

Ej branschfördelat

10 417

566 143

Summa

102 716

5 038 538

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Procent

     

 

Södermanlands län

Riket

Varuproducenter

26,5

22,9

Tjänsteproducenter

36,1

46,4

Offentlig förvaltning

27,3

19,4

Ej branschfördelat

10,1

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2020. Miljoner kronor, löpande priser

           

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

18 388

18 711

12 875

6 300

56 274

2002

18 087

19 913

13 527

6 567

58 094

2003

18 388

20 894

13 700

6 804

59 786

2004

21 020

21 513

14 407

7 236

64 176

2005

21 963

22 086

14 492

7 709

66 250

2006

23 252

23 433

15 017

8 016

69 718

2007

26 034

25 260

15 885

8 497

75 676

2008

25 581

27 064

16 431

8 877

77 953

2009

19 789

26 170

16 406

8 071

70 436

2010

26 759

28 183

16 770

9 447

81 159

2011

27 167

30 320

17 132

9 517

84 136

2012

27 517

30 499

17 871

9 475

85 362

2013

23 272

30 636

18 509

9 022

81 439

2014

22 925

31 351

19 226

8 932

82 434

2015

24 788

32 959

20 040

9 196

86 983

2016

25 602

33 828

21 009

9 911

90 350

2017

31 116

33 756

22 286

10 817

97 975

2018

32 912

36 646

23 414

11 407

104 379

2019

30 871

38 041

24 277

11 054

104 243

2020

27 186

37 103

28 010

10 417

102 716

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

2020

1 154 735

2 339 150

978 510

566 143

5 038 538

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2020. Index år 2001=100

           

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

98

106

105

104

103

2003

100

112

106

108

106

2004

114

115

112

115

114

2005

119

118

113

122

118

2006

126

125

117

127

124

2007

142

135

123

135

134

2008

139

145

128

141

139

2009

108

140

127

128

125

2010

146

151

130

150

144

2011

148

162

133

151

150

2012

150

163

139

150

152

2013

127

164

144

143

145

2014

125

168

149

142

146

2015

135

176

156

146

155

2016

139

181

163

157

161

2017

169

180

173

172

174

2018

179

196

182

181

185

2019

168

203

189

175

185

2020

148

198

218

165

183

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

129

140

130

129

134

2008

127

146

135

134

137

2009

114

147

137

135

135

2010

130

155

140

145

144

2011

135

164

144

146

150

2012

132

166

150

145

151

2013

129

173

155

148

154

2014

133

183

161

152

161

2015

144

195

168

162

172

2016

146

202

176

173

178

2017

156

209

185

180

186

2018

162

219

194

189

195

2019

169

231

201

194

203

2020

166

230

205

195

203

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta