Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 487 000 kronor i genomsnitt för riket 2020. Detta värde har erhållit index 100. Av länets kommuner hade Eskilstuna högst index med 82. Länets lägsta hade Gnesta med med 39.

Bruttoregionprodukt per invånare 2020

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Eskilstuna 400 82
Flen 222 46
Gnesta 192 39
Katrineholm 331 68
Nyköping 340 70
Oxelösund 378 78
Strängnäs 346 71
Trosa 269 55
Vingåker 238 49
Södermanlands län 344 71
Riket 487 100
BRP per invånare 2009-2020. Tusental kronor

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 219 273 289 318 292 296 335 335 372 398 391 400
Flen 206 226 249 247 161 194 211 214 461 402 428 222
Gnesta 146 151 167 175 166 174 174 176 179 184 193 192
Katrineholm 259 277 292 306 325 334 316 300 314 326 325 331
Nyköping 255 290 302 320 315 319 335 347 319 364 358 340
Oxelösund 268 403 395 305 328 350 368 397 399 398 346 378
Strängnäs 402 407 389 419 382 328 289 329 316 337 332 346
Trosa 202 217 238 242 237 244 258 280 275 271 271 269
Vingåker 202 183 189 201 196 201 210 219 211 218 232 238
Södermanlands län 263 301 310 312 295 295 308 316 338 356 352 344
Riket 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eskilstuna

61

72

73

81

73

72

77

75

81

84

80

82

Flen

57

59

63

63

40

47

49

48

100

85

87

46

Gnesta

41

40

42

45

42

42

40

40

39

39

39

39

Katrineholm

72

73

74

78

82

81

73

67

68

69

66

68

Nyköping

71

76

77

81

79

77

77

78

69

77

73

70

Oxelösund

75

106

100

78

82

85

85

89

87

84

70

78

Strängnäs

112

107

99

107

96

80

66

74

69

71

68

71

Trosa

56

57

60

62

60

59

59

63

60

57

55

55

Vingåker

56

48

48

51

49

49

48

49

46

46

47

49

Södermanlands län

73

79

78

79

74

72

71

71

73

75

72

71

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2009=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eskilstuna

100

125

132

145

133

135

153

153

170

182

179

183

Flen

100

110

121

120

78

94

103

104

224

195

208

108

Gnesta

100

103

114

120

113

119

119

120

122

126

132

131

Katrineholm

100

107

113

118

125

129

122

116

121

126

125

128

Nyköping

100

114

119

126

124

125

131

136

125

143

140

133

Oxelösund

100

150

147

114

122

131

137

148

149

149

129

141

Strängnäs

100

101

97

104

95

82

72

82

79

84

83

86

Trosa

100

108

118

120

118

121

128

139

136

134

134

133

Vingåker

100

91

93

100

97

100

104

108

104

108

115

118

Södermanlands län

100

114

118

119

112

112

117

120

129

135

134

131

Riket

100

106

110

109

111

115

121

124

128

132

137

136

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta