Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2019. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Södermanlands län 1 064 884 537 898
Riket 1 042 974 605 985

BRP per sysselsatt 2001-2019. Tusental kronor, löpande priser

         

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

522

555

323

517

2002

537

558

333

528

2003

549

602

333

547

2004

649

624

352

595

2005

693

633

356

617

2006

743

660

374

652

2007

806

668

399

611

2008

764

716

418

625

2009

651

687

424

582

2010

874

738

440

671

2011

852

750

453

678

2012

888

744

468

689

2013

756

753

471

654

2014

742

761

477

654

2015

802

792

485

684

2016

848

785

491

693

2017

997

764

511

732

2018

1 035

827

524

770

2019

1 064

884

537

898

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

661

2010

865

776

475

702

2011

870

797

489

719

2012

850

795

503

718

2013

838

814

513

726

2014

862

844

525

749

2015

938

885

535

788

2016

958

892

548

799

2017

987

905

566

817

2018

1 000

930

588

839

2019

1 042

974

605

985

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.


 
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2019. Index år 2001=100

         

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

100

103

102

2003

105

108

103

106

2004

124

112

109

115

2005

133

114

110

119

2006

142

119

116

126

2007

154

120

124

118

2008

146

129

130

121

2009

125

124

131

112

2010

167

133

136

130

2011

163

135

140

131

2012

170

134

145

133

2013

145

136

146

126

2014

142

137

148

126

2015

154

143

150

132

2016

162

141

152

134

2017

191

138

158

142

2018

198

149

162

149

2019

204

159

166

174

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

135

131

125

115

2008

131

133

133

117

2009

125

135

137

117

2010

143

140

141

124

2011

143

143

145

127

2012

140

143

149

127

2013

138

146

152

128

2014

142

152

155

133

2015

155

159

159

139

2016

158

160

162

141

2017

163

163

168

145

2018

165

167

174

149

2019

172

175

179

174

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta