Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Södermanlands län

 

Byggnader

647

457

494

Maskiner

2 093

2 200

3 276

Totalt

2 740

2 657

3 770

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Södermanlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

89

908

997

7 308

28 732

36 040

1992

144

835

979

4 947

24 553

29 500

1993

88

726

814

4 365

26 860

31 225

1994

71

789

860

4 862

34 263

39 125

1995

202

1 141

1 343

8 749

46 895

55 644

1996

170

1 390

1 560

9 715

51 547

61 262

1997

168

1 637

1 805

7 925

49 574

57 499

1998

207

1 621

1 828

7 926

50 154

58 080

1999

129

1 277

1 406

7 861

47 922

55 783

2000

136

1 593

1 729

8 031

48 240

56 271

2001

142

1 242

1 384

6 572

47 910

54 482

2002

98

1 333

1 431

6 081

45 059

51 140

2003

96

1 220

1 316

5 824

41 160

46 984

2004

22

1 057

1 079

5 605

40 258

45 863

2005

134

1 281

1 415

5 202

49 464

54 666

2006

265

1 618

1 883

5 719

51 080

56 799

2007

479

2 477

2 956

6 518

56 350

62 868

2008

409

2 726

3 135

9 032

56 755

65 787

2009

223

1 456

1 679

6 782

43 505

50 287

2010

190

874

1 064

4 997

41 649

46 646

2011

284

1 822

2 106

5 776

43 525

49 301

2012

120

1 066

1 187

7 513

46 917

54 430

2013

168

962

1 130

6 405

46 183

52 588

2014

78

897

975

6 931

44 526

51 457

2015

457

2 200

2 657

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

494

3 276

3 770

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016.
Index år 1991=100

             

År

Södermanlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

162

92

98

68

85

82

1993

99

80

82

60

93

87

1994

80

87

86

67

119

109

1995

227

126

135

120

163

154

1996

191

153

156

133

179

170

1997

189

180

181

108

173

160

1998

233

179

183

108

175

161

1999

145

141

141

108

167

155

2000

153

175

173

110

168

156

2001

160

137

139

90

167

151

2002

110

147

144

83

157

142

2003

108

134

132

80

143

130

2004

25

116

108

77

140

127

2005

151

141

142

71

172

152

2006

298

178

189

78

178

158

2007

538

273

296

89

196

174

2008

459

300

314

124

198

183

2009

251

160

168

93

151

140

2010

213

96

107

68

145

129

2011

319

201

211

79

151

137

2012

135

117

119

103

163

151

2013

189

106

113

88

161

146

2014

88

99

98

95

155

143

2015

513

242

266

100

195

176

Planer 2016

555

361

378

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta