Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2023, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Eskilstuna 22,02 10,83 32,85
Flen 22,27 10,83 33,10
Gnesta 22,12 10,83 32,95
Katrineholm 22,12 10,83 32,95
Nyköping 21,42 10,83 32,25
Oxelösund 22,22 10,83 33,05
Strängnäs 21,67 10,83 32,50
Trosa 21,50 10,83 32,33
Vingåker 22,67 10,83 33,50
Södermanlands län 21,88 10,83 32,71
Riket 20,67 11,57 32,24

Primärkommunal skattesats 2012-2023

                         

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Eskilstuna

22,18

22,18

22,13

22,08

22,08

22,08

22,08

22,08

22,02

22,02

22,02

22,02

Flen

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,27

22,27

22,27

22,27

Gnesta

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,12

22,12

22,12

22,12

Katrineholm

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,12

22,12

22,12

22,12

Nyköping

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,42

21,42

21,42

21,42

Oxelösund

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,22

22,22

22,22

22,22

Strängnäs

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,67

21,67

21,67

21,67

Trosa

21,26

21,26

21,26

21,26

21,26

21,66

21,66

21,66

21,60

21,60

21,60

21,50

Vingåker

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,67

22,67

22,67

22,67

Södermanlands län

21,96

21,96

21,95

21,93

21,93

21,95

21,95

21,95

21,88

21,88

21,88

21,88

Riket

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,74

20,72

20,71

20,67

20,67

                         

Landstingskommunal skattesats 2012-2023

                         

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Södermanlands län

10,17

10,17

10,77

10,77

10,77

10,77

10,77

10,77

10,83

10,83

10,83

10,83

Riket

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,39

11,39

11,56

11,56

11,56

11,57

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2012-2023. Index år 2012=100

                         

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Eskilstuna

100

100

100

100

100

100

100

100

99

99

99

99

Flen

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Gnesta

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Katrineholm

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nyköping

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Oxelösund

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Strängnäs

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Trosa

100

100

100

100

100

102

102

102

102

102

102

101

Vingåker

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Södermanlands län

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Riket

100

100

100

101

101

101

101

101

101

101

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2012-2023. Index år 2012=100

                         

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Södermanlands län

100

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

Riket

100

102

103

104

104

105

105

105

107

107

107

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta