Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2020. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Södermanlands län 401 355 350 365
Riket 422 418 364 402

Lönesumma per sysselsatt 2001-2020. Tusental kronor, löpande priser

         

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

231

208

198

212

2002

241

207

200

215

2003

246

220

209

224

2004

262

226

215

233

2005

275

231

220

240

2006

292

236

229

250

2007

306

245

249

264

2008

317

262

263

279

2009

317

263

271

281

2010

317

280

279

290

2011

327

291

287

300

2012

336

297

292

306

2013

340

305

298

312

2014

347

311

305

318

2015

348

320

311

324

2016

374

318

316

332

2017

375

325

326

339

2018

385

342

333

350

2019

400

353

339

360

2020

401

355

350

365

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

2020

422

418

364

402

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2020. Index år 2001=100

         

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

100

101

102

2003

106

106

106

106

2004

113

109

109

110

2005

119

111

111

113

2006

126

114

116

118

2007

132

118

126

125

2008

137

126

133

132

2009

137

127

137

133

2010

137

135

141

137

2011

142

140

145

142

2012

145

143

148

145

2013

147

147

151

148

2014

150

150

154

150

2015

150

154

157

153

2016

162

153

160

157

2017

162

157

165

160

2018

166

165

169

165

2019

173

170

172

170

2020

173

171

177

173

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

124

124

124

2008

131

129

131

130

2009

132

132

137

133

2010

135

135

140

137

2011

138

141

144

141

2012

141

145

149

145

2013

144

148

152

148

2014

147

151

156

152

2015

151

157

159

156

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

2018

164

170

174

170

2019

170

176

178

175

2020

175

183

183

181

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta