Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2022, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Eskilstuna 196,0 86
Flen 181,8 79
Gnesta 210,7 92
Katrineholm 194,4 85
Nyköping 213,7 93
Oxelösund 199,8 87
Strängnäs 227,1 99
Trosa 232,5 102
Vingåker 185,1 81
Södermanlands län 204,4 89
Riket 228,8 100
Skattekraft 2011-2022. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 156,7 157,4 159,7 164,0 168,6 170,6 176,4 182,2 187,7 192,2 193,8 196,0
Flen 152,8 155,1 155,5 159,2 161,3 162,3 166,4 168,7 173,3 178,3 179,4 181,8
Gnesta 162,8 169,4 173,9 177,5 183,1 184,2 190,1 194,9 201,1 203,9 207,4 210,7
Katrineholm 154,9 156,4 159,6 164,6 166,3 168,9 175,7 183,0 186,4 187,7 190,2 194,4
Nyköping 173,0 174,6 178,0 183,2 186,7 190,0 196,2 202,1 207,5 211,6 213,7 213,7
Oxelösund 182,0 180,2 180,8 184,7 184,3 187,0 192,1 193,4 198,2 200,7 204,9 199,8
Strängnäs 177,6 181,9 185,3 190,7 195,8 198,0 206,4 213,7 219,7 222,1 223,9 227,1
Trosa 188,4 195,7 200,3 205,0 205,8 208,8 216,1 221,5 224,8 231,5 233,2 232,5
Vingåker 151,3 153,3 155,9 158,8 161,0 161,6 169,1 172,1 176,7 180,8 183,1 185,1
Södermanlands län 164,3 166,3 169,0 173,6 177,2 179,5 185,7 191,4 196,6 200,4 202,5 204,4
Riket 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8
Utveckling av skattekraften 2011-2022. Index riket=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 90 89 89 88 89 88 87 87 87 87 86 86
Flen 88 88 86 86 85 84 82 81 80 81 80 79
Gnesta 94 96 97 96 96 95 94 93 93 92 92 92
Katrineholm 89 89 89 89 87 87 87 88 87 85 84 85
Nyköping 100 99 99 99 98 98 97 97 96 96 95 93
Oxelösund 105 102 100 99 97 96 95 93 92 91 91 87
Strängnäs 102 103 103 103 103 102 102 102 102 100 99 99
Trosa 108 111 111 110 108 108 107 106 104 105 104 102
Vingåker 87 87 87 85 85 83 84 82 82 82 81 81
Södermanlands län 95 94 94 93 93 92 92 92 91 91 90 89
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta