Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2020-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2021, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Eskilstuna 193,8 86
Flen 179,4 80
Gnesta 207,4 92
Katrineholm 190,2 84
Nyköping 213,7 95
Oxelösund 204,9 91
Strängnäs 223,9 99
Trosa 233,2 104
Vingåker 183,1 81
Södermanlands län 202,5 90
Riket 225,2 100
Skattekraft 2010-2021. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 157,3 156,7 157,4 159,7 164,0 168,6 170,6 176,4 182,2 187,7 192,2 193,8
Flen 153,2 152,8 155,1 155,5 159,2 161,3 162,3 166,4 168,7 173,3 178,3 179,4
Gnesta 163,3 162,8 169,4 173,9 177,5 183,1 184,2 190,1 194,9 201,1 203,9 207,4
Katrineholm 154,3 154,9 156,4 159,6 164,6 166,3 168,9 175,7 183,0 186,4 187,7 190,2
Nyköping 172,3 173,0 174,6 178,0 183,2 186,7 190,0 196,2 202,1 207,5 211,6 213,7
Oxelösund 181,7 182,0 180,2 180,8 184,7 184,3 187,0 192,1 193,4 198,2 200,7 204,9
Strängnäs 176,8 177,6 181,9 185,3 190,7 195,8 198,0 206,4 213,7 219,7 222,1 223,9
Trosa 184,5 188,4 195,7 200,3 205,0 205,8 208,8 216,1 221,5 224,8 231,5 233,2
Vingåker 150,6 151,3 153,3 155,9 158,8 161,0 161,6 169,1 172,1 176,7 180,8 183,1
Södermanlands län 164,0 164,3 166,3 169,0 173,6 177,2 179,5 185,7 191,4 196,6 200,4 202,5
Riket 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2
Utveckling av skattekraften 2010-2021. Index riket=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 91 90 89 89 88 89 88 87 87 87 87 86
Flen 89 88 88 86 86 85 84 82 81 80 81 80
Gnesta 94 94 96 97 96 96 95 94 93 93 92 92
Katrineholm 89 89 89 89 89 87 87 87 88 87 85 84
Nyköping 100 100 99 99 99 98 98 97 97 96 96 95
Oxelösund 105 105 102 100 99 97 96 95 93 92 91 91
Strängnäs 102 102 103 103 103 103 102 102 102 102 100 99
Trosa 107 108 111 111 110 108 108 107 106 104 105 104
Vingåker 87 87 87 87 85 85 83 84 82 82 82 81
Södermanlands län 95 95 94 94 93 93 92 92 92 91 91 90
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta