Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2023, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Eskilstuna 204,7 86
Flen 189,1 79
Gnesta 218,5 91
Katrineholm 202,9 85
Nyköping 221,8 93
Oxelösund 206,9 87
Strängnäs 235,6 98
Trosa 245,1 102
Vingåker 192,8 81
Södermanlands län 213,0 89
Riket 239,2 100
Skattekraft 2012-2023. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eskilstuna 157,4 159,7 164,0 168,6 170,6 176,4 182,2 187,7 192,2 193,8 196,0 204,7
Flen 155,1 155,5 159,2 161,3 162,3 166,4 168,7 173,3 178,3 179,4 181,8 189,1
Gnesta 169,4 173,9 177,5 183,1 184,2 190,1 194,9 201,1 203,9 207,4 210,7 218,5
Katrineholm 156,4 159,6 164,6 166,3 168,9 175,7 183,0 186,4 187,7 190,2 194,4 202,9
Nyköping 174,6 178,0 183,2 186,7 190,0 196,2 202,1 207,5 211,6 213,7 213,7 221,8
Oxelösund 180,2 180,8 184,7 184,3 187,0 192,1 193,4 198,2 200,7 204,9 199,8 206,9
Strängnäs 181,9 185,3 190,7 195,8 198,0 206,4 213,7 219,7 222,1 223,9 227,1 235,6
Trosa 195,7 200,3 205,0 205,8 208,8 216,1 221,5 224,8 231,5 233,2 232,5 245,1
Vingåker 153,3 155,9 158,8 161,0 161,6 169,1 172,1 176,7 180,8 183,1 185,1 192,8
Södermanlands län 166,3 169,0 173,6 177,2 179,5 185,7 191,4 196,6 200,4 202,5 204,4 213,0
Riket 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2
Utveckling av skattekraften 2012-2023. Index riket=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eskilstuna 89 89 88 89 88 87 87 87 87 86 86 86
Flen 88 86 86 85 84 82 81 80 81 80 79 79
Gnesta 96 97 96 96 95 94 93 93 92 92 92 91
Katrineholm 89 89 89 87 87 87 88 87 85 84 85 85
Nyköping 99 99 99 98 98 97 97 96 96 95 93 93
Oxelösund 102 100 99 97 96 95 93 92 91 91 87 87
Strängnäs 103 103 103 103 102 102 102 102 100 99 99 98
Trosa 111 111 110 108 108 107 106 104 105 104 102 102
Vingåker 87 87 85 85 83 84 82 82 82 81 81 81
Södermanlands län 94 94 93 93 92 92 92 91 91 90 89 89
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta