Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Avstånd till vårdcentral

Avstånd till vårdcentral

Senast uppdaterad 2015-06-10
Förklaring

Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellen visar tillgänglighet till vårdcentral med utgångspunkt i befolkningssiffror för året innan, andel personer per intervall. Skärgårdsbefolkningen är exkluderad ur analysen på grund av tekniska skäl, totalt ca 30 000 personer. I analysen beräknas det kortaste avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 metersruta till närmaste vårdcentral.

Avstånd till närmaste vårdcentral 2014

           

Kommun/Region

Befolkning

Andel (%) per avståndsklass

mindre än 5 min

5-10 min

10-30 min

mer än 30 min

Eskilstuna

99 729

77,9

13,9

8,3

0,0

Flen

16 156

55,0

20,5

24,5

0,0

Gnesta

10 409

58,7

17,4

23,9

0,0

Katrineholm

32 930

70,7

15,7

13,6

0,0

Nyköping

53 038

68,2

8,9

22,9

0,0

Oxelösund

11 403

97,1

2,9

0,0

0,0

Strängnäs

33 389

61,2

14,2

24,6

0,0

Trosa

11 680

50,6

37,3

12,1

0,0

Vingåker

8 835

54,1

26,1

19,7

0,0

Södermanlands län

277 569

70,0

14,6

15,4

0,0

Riket

9 644 864

66,0

20,6

12,8

0,5

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta