Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2022-06-17
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2021

Kommun/Region Enkelresor per person
Eskilstuna 18
Flen 17
Gnesta 17
Katrineholm 11
Nyköping 10
Oxelösund 12
Strängnäs 18
Trosa 9
Vingåker 11
Södermanlands län 14
Riket 26
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2021

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Eskilstuna 42 43 50 50 30 21 23 20 16 18
Flen 33 31 28 29 23 30 43 26 21 17
Gnesta - - - 19 27 21 28 1 15 17
Katrineholm 38 33 31 22 27 25 25 22 9 11
Nyköping 47 31 25 19 15 19 22 16 10 10
Oxelösund 34 32 39 27 28 29 24 18 10 12
Strängnäs 41 43 24 23 30 - 29 28 17 18
Trosa - - - 22 - 19 - 29 10 9
Vingåker 16 8 22 20 17 17 16 11 10 11
Södermanlands län 40 36 35 31 24 21 25 20 13 14
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 23 26
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2021. Index år 1980=100

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Eskilstuna 100 102 118 119 71 50 54 48 37 42
Flen 100 95 84 88 69 90 129 79 63 52
Gnesta - - - 100 143 111 146 5 82 89
Katrineholm 100 88 81 58 71 66 65 57 24 29
Nyköping 100 67 53 40 32 41 47 34 21 22
Oxelösund 100 94 115 81 83 86 70 54 31 35
Strängnäs 100 104 58 56 73 - 71 68 41 43
Trosa - - - 100 - 87 - 131 45 43
Vingåker 100 46 135 121 103 103 97 70 61 66
Södermanlands län 100 90 87 78 60 53 62 49 33 36
Riket 100 96 89 90 79 75 78 82 54 61

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta