Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 1 707
Flen 1 270
Gnesta 4 800
Katrineholm 1 376
Nyköping 6 029
Oxelösund 1 030
Strängnäs 1 290
Trosa 6 338
Vingåker 1 507
Södermanlands län 2 816
Riket 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022 Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 811 1 299 1 389 1 626 1 747 1 595 1 667 1 859 1 771 1 391 1 707
Flen 923 884 836 723 677 890 1 058 864 905 1 024 1 270
Gnesta 4 012 3 856 4 599 4 228 3 247 3 711 5 721 5 784 3 480 4 248 4 800
Katrineholm 882 988 969 963 1 464 1 040 1 189 963 1 097 1 065 1 376
Nyköping 4 249 4 740 4 858 4 789 5 441 4 960 4 892 4 810 5 441 5 350 6 029
Oxelösund 710 765 781 680 780 841 923 923 823 866 1 030
Strängnäs 1 002 999 965 1 017 1 127 1 169 1 122 1 080 1 042 1 207 1 290
Trosa 3 973 3 873 3 530 3 778 3 761 3 913 5 274 4 864 4 714 4 951 6 338
Vingåker 2 094 1 449 1 757 1 845 1 514 1 630 1 634 1 192 1 092 2 475 1 507
Södermanlands län 2 073 2 095 2 187 2 183 2 195 2 194 2 609 2 482 2 263 2 509 2 816
Riket 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 165 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 100 160 171 200 215 197 205 229 218 172 210
Flen 100 96 91 78 73 96 115 94 98 111 138
Gnesta 100 96 115 105 81 93 143 144 87 106 120
Katrineholm 100 112 110 109 166 118 135 109 124 121 156
Nyköping 100 112 114 113 128 117 115 113 128 126 142
Oxelösund 100 108 110 96 110 118 130 130 116 122 145
Strängnäs 100 100 96 101 112 117 112 108 104 120 129
Trosa 100 97 89 95 95 99 133 122 119 125 160
Vingåker 100 69 84 88 72 78 78 57 52 118 72
Södermanlands län 100 101 105 105 106 106 126 120 109 121 136
Riket 100 102 102 102 104 102 103 105 106 109 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta