Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 24 685
Flen 30 674
Gnesta 24 199
Katrineholm 28 326
Nyköping 25 391
Oxelösund 26 849
Strängnäs 21 079
Trosa 20 070
Vingåker 27 742
Södermanlands län 25 446
Riket 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 17 470 18 022 18 695 19 724 19 919 20 468 21 118 21 317 22 648 23 550 24 685
Flen 20 237 20 913 21 848 22 820 22 958 25 181 26 443 25 548 27 092 28 095 30 674
Gnesta 18 231 19 353 19 165 19 234 19 134 18 015 20 799 22 599 21 502 22 638 24 199
Katrineholm 19 459 19 952 20 877 21 986 22 761 24 385 25 180 25 040 24 970 26 889 28 326
Nyköping 17 909 18 315 18 476 19 072 19 418 21 124 21 937 22 944 24 822 24 941 25 391
Oxelösund 19 052 19 992 20 679 21 172 21 841 22 642 23 725 24 825 25 721 25 201 26 849
Strängnäs 16 456 17 217 17 689 18 366 18 689 18 806 19 188 18 921 19 273 19 830 21 079
Trosa 15 201 15 030 15 537 16 892 17 682 17 533 17 564 17 818 17 701 18 971 20 070
Vingåker 20 106 20 670 21 151 22 632 23 356 24 816 25 237 24 863 24 949 26 311 27 742
Södermanlands län 18 236 18 829 19 346 20 211 20 640 21 441 22 355 22 653 23 186 24 047 25 446
Riket 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 006 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 100 103 107 113 114 117 121 122 130 135 141
Flen 100 103 108 113 113 124 131 126 134 139 152
Gnesta 100 106 105 106 105 99 114 124 118 124 133
Katrineholm 100 103 107 113 117 125 129 129 128 138 146
Nyköping 100 102 103 106 108 118 122 128 139 139 142
Oxelösund 100 105 109 111 115 119 125 130 135 132 141
Strängnäs 100 105 107 112 114 114 117 115 117 121 128
Trosa 100 99 102 111 116 115 116 117 116 125 132
Vingåker 100 103 105 113 116 123 126 124 124 131 138
Södermanlands län 100 103 106 111 113 118 123 124 127 132 140
Riket 100 103 105 109 112 115 119 122 126 129 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta