Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 22 648
Flen 27 376
Gnesta 21 502
Katrineholm 24 970
Nyköping 24 822
Oxelösund 25 721
Strängnäs 19 273
Trosa 17 701
Vingåker 24 949
Södermanlands län 23 218
Riket 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 16 624 17 027 17 470 18 022 18 695 19 724 19 919 20 468 21 118 21 317 22 648
Flen 19 090 18 551 20 237 20 913 21 848 22 820 22 958 25 181 26 443 25 548 27 376
Gnesta 15 862 17 473 18 231 19 353 19 165 19 234 19 134 18 015 20 799 22 599 21 502
Katrineholm 18 482 18 603 19 459 19 952 20 877 21 986 22 761 24 385 25 180 25 040 24 970
Nyköping 16 994 17 905 17 909 18 315 18 476 19 072 19 418 21 124 21 937 22 944 24 822
Oxelösund 16 027 17 655 19 052 19 992 20 679 21 172 21 841 22 642 23 725 24 825 25 721
Strängnäs 14 766 15 647 16 456 17 217 17 689 18 366 18 689 18 806 19 188 18 921 19 273
Trosa 14 450 15 022 15 201 15 030 15 537 16 892 17 682 17 533 17 564 17 818 17 701
Vingåker 18 923 19 335 20 106 20 670 21 151 22 632 23 356 24 816 25 237 24 863 24 949
Södermanlands län 16 802 17 469 18 236 18 829 19 346 20 211 20 640 21 441 22 355 22 653 23 218
Riket 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 102 105 108 112 119 120 123 127 128 136
Flen 100 97 106 110 114 120 120 132 139 139 134
Gnesta 100 110 115 122 121 121 121 114 131 142 136
Katrineholm 100 101 105 108 113 119 123 132 136 135 135
Nyköping 100 105 105 108 109 112 114 124 129 135 146
Oxelösund 100 110 119 125 129 132 136 141 148 155 160
Strängnäs 100 106 111 117 120 124 127 127 130 128 131
Trosa 100 104 105 104 108 117 122 121 122 123 122
Vingåker 100 102 106 109 112 120 123 131 133 131 132
Södermanlands län 100 104 109 112 115 120 123 128 133 135 138
Riket 100 103 107 110 112 116 119 123 127 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta