Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 23 550
Flen 28 095
Gnesta 22 638
Katrineholm 26 889
Nyköping 24 941
Oxelösund -
Strängnäs 19 830
Trosa 18 971
Vingåker 26 311
Södermanlands län 23 903
Riket 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 17 027 17 470 18 022 18 695 19 724 19 919 20 468 21 118 21 317 22 648 23 550
Flen 18 551 20 237 20 913 21 848 22 820 22 958 25 181 26 443 25 548 27 092 28 095
Gnesta 17 473 18 231 19 353 19 165 19 234 19 134 18 015 20 799 22 599 21 502 22 638
Katrineholm 18 603 19 459 19 952 20 877 21 986 22 761 24 385 25 180 25 040 24 970 26 889
Nyköping 17 905 17 909 18 315 18 476 19 072 19 418 21 124 21 937 22 944 24 822 24 941
Oxelösund 17 655 19 052 19 992 20 679 21 172 21 841 22 642 23 725 24 825 25 721 -
Strängnäs 15 647 16 456 17 217 17 689 18 366 18 689 18 806 19 188 18 921 19 273 19 830
Trosa 15 022 15 201 15 030 15 537 16 892 17 682 17 533 17 564 17 818 17 701 18 971
Vingåker 19 335 20 106 20 670 21 151 22 632 23 356 24 816 25 237 24 863 24 949 26 311
Södermanlands län 17 469 18 236 18 829 19 346 20 211 20 640 21 441 22 355 22 653 23 186 23 903
Riket 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 103 106 110 116 117 120 124 125 133 138
Flen 100 109 113 118 123 124 136 143 138 146 151
Gnesta 100 104 111 110 110 110 103 119 129 123 130
Katrineholm 100 105 107 112 118 122 131 135 135 134 145
Nyköping 100 100 102 103 107 108 118 123 128 139 139
Oxelösund 100 108 113 117 120 124 128 134 141 146 -
Strängnäs 100 105 110 113 117 119 120 123 121 123 127
Trosa 100 101 100 103 112 118 117 117 119 118 126
Vingåker 100 104 107 109 117 121 128 131 129 129 136
Södermanlands län 100 104 108 111 116 118 123 128 130 133 137
Riket 100 103 106 109 113 116 119 123 126 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta