Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2021. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Eskilstuna 163 788
Flen 144 938
Gnesta 157 980
Katrineholm 150 918
Nyköping 158 218
Oxelösund -
Strängnäs 152 685
Trosa 171 781
Vingåker 156 072
Södermanlands län 157 048
Riket 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021 Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 122 757 129 152 127 286 134 133 137 302 142 715 144 675 152 100 154 161 158 673 163 788
Flen 122 829 127 748 129 541 124 837 126 197 130 580 128 170 137 321 135 051 138 565 144 938
Gnesta 121 686 140 536 146 575 144 261 144 163 147 121 154 902 131 142 161 251 185 863 157 980
Katrineholm 101 081 111 083 113 528 116 260 122 344 125 858 136 736 139 750 142 545 144 708 150 918
Nyköping 128 679 130 245 133 478 141 082 142 688 138 620 145 959 152 128 150 659 151 998 158 218
Oxelösund 114 451 115 414 125 721 128 891 133 598 144 850 149 260 151 872 168 407 165 374 -
Strängnäs 116 081 119 335 122 711 124 455 126 144 134 985 138 000 143 085 145 631 144 177 152 685
Trosa 122 302 124 468 125 400 127 604 131 217 130 731 140 610 144 588 149 505 156 419 171 781
Vingåker 108 024 113 836 111 176 107 503 108 225 136 522 154 474 147 342 148 188 155 403 156 072
Södermanlands län 117 543 123 535 126 157 127 670 130 209 136 887 143 643 144 370 150 600 155 687 157 048
Riket 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 105 104 109 112 116 118 124 126 129 133
Flen 100 104 105 102 103 106 104 112 110 113 118
Gnesta 100 115 120 119 118 121 127 108 133 153 130
Katrineholm 100 110 112 115 121 125 135 138 141 143 149
Nyköping 100 101 104 110 111 108 113 118 117 118 123
Oxelösund 100 101 110 113 117 127 130 133 147 144 -
Strängnäs 100 103 106 107 109 116 119 123 125 124 132
Trosa 100 102 103 104 107 107 115 118 122 128 140
Vingåker 100 105 103 100 100 126 143 136 137 144 144
Södermanlands län 100 105 107 109 111 116 122 123 128 132 134
Riket 100 103 105 109 114 119 123 127 129 131 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta