Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 2 351
Flen 1 887
Gnesta 2 828
Katrineholm 2 132
Nyköping 2 025
Oxelösund -
Strängnäs 1 900
Trosa 2 437
Vingåker 1 838
Södermanlands län 2 175
Riket 1 839
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 1 550 1 515 1 542 1 557 1 687 1 648 2 029 2 288 2 099 2 278 2 351
Flen 1 228 1 223 1 483 1 394 1 504 1 626 1 651 1 694 1 742 1 892 1 887
Gnesta 1 092 1 040 1 057 997 880 1 417 2 024 2 151 2 483 2 715 2 828
Katrineholm 1 691 1 618 1 869 1 719 1 694 1 657 1 777 1 793 1 822 1 880 2 132
Nyköping 1 541 1 691 1 663 1 783 2 130 2 241 2 437 2 407 2 358 2 337 2 025
Oxelösund 1 170 1 475 1 733 1 752 1 636 2 200 2 049 2 013 2 187 2 422 -
Strängnäs 1 520 1 587 1 720 1 760 1 772 1 777 1 921 1 926 1 868 1 916 1 900
Trosa 1 736 1 979 2 263 2 171 2 838 2 268 2 174 2 404 2 346 2 306 2 437
Vingåker 1 087 1 121 1 137 993 1 337 1 351 1 583 1 601 1 493 1 411 1 838
Södermanlands län 1 402 1 472 1 607 1 570 1 720 1 798 1 961 2 031 2 044 2 129 2 175
Riket 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 839
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 98 99 100 109 106 131 148 135 147 152
Flen 100 100 121 114 122 132 134 138 142 154 154
Gnesta 100 95 97 91 81 130 185 197 227 249 259
Katrineholm 100 96 111 102 100 98 105 106 108 111 126
Nyköping 100 110 108 116 138 145 158 156 153 152 131
Oxelösund 100 126 148 150 140 188 175 172 187 207 -
Strängnäs 100 104 113 116 117 117 126 127 123 126 125
Trosa 100 114 130 125 163 131 125 138 135 133 140
Vingåker 100 103 105 91 123 124 146 147 137 130 169
Södermanlands län 100 105 115 112 123 128 140 145 146 152 155
Riket 100 105 106 109 112 116 119 123 125 127 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta