Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 2 613
Flen 2 074
Gnesta 2 789
Katrineholm 2 752
Nyköping 2 272
Oxelösund 2 235
Strängnäs 2 003
Trosa 2 948
Vingåker 1 673
Södermanlands län 2 373
Riket 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 1 515 1 542 1 557 1 687 1 648 2 029 2 288 2 099 2 278 2 351 2 613
Flen 1 223 1 483 1 394 1 504 1 626 1 651 1 694 1 742 1 892 1 887 2 074
Gnesta 1 040 1 057 997 880 1 417 2 024 2 151 2 483 2 715 2 828 2 789
Katrineholm 1 618 1 869 1 719 1 694 1 657 1 777 1 793 1 822 1 880 2 132 2 752
Nyköping 1 691 1 663 1 783 2 130 2 241 2 437 2 407 2 358 2 337 2 025 2 272
Oxelösund 1 475 1 733 1 752 1 636 2 200 2 049 2 013 2 187 2 422 2 296 2 235
Strängnäs 1 587 1 720 1 760 1 772 1 777 1 921 1 926 1 868 1 916 1 900 2 003
Trosa 1 979 2 263 2 171 2 838 2 268 2 174 2 404 2 346 2 306 2 437 2 948
Vingåker 1 121 1 137 993 1 337 1 351 1 583 1 601 1 493 1 411 1 838 1 673
Södermanlands län 1 472 1 607 1 570 1 720 1 798 1 961 2 031 2 044 2 129 2 188 2 373
Riket 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 837 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 100 102 103 111 109 134 151 139 150 155 173
Flen 100 121 114 123 133 135 138 142 155 154 170
Gnesta 100 102 96 85 136 195 207 239 261 272 268
Katrineholm 100 116 106 105 102 110 111 113 116 132 170
Nyköping 100 98 105 126 133 144 142 139 138 120 134
Oxelösund 100 117 119 111 149 139 136 148 164 156 152
Strängnäs 100 108 111 112 112 121 121 118 121 120 126
Trosa 100 114 110 143 115 110 121 119 117 123 149
Vingåker 100 101 89 119 121 141 143 133 126 164 149
Södermanlands län 100 109 107 117 122 133 138 139 145 149 161
Riket 100 101 104 107 111 114 118 119 121 124 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta