Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2020. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Eskilstuna 109 516
Flen 130 817
Gnesta 112 866
Katrineholm 111 549
Nyköping 107 899
Oxelösund 117 701
Strängnäs 105 642
Trosa 116 554
Vingåker 121 030
Södermanlands län 114 842
Riket 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 79 039 81 459 84 411 89 871 93 925 96 349 104 257 98 626 105 049 107 737 109 516
Flen 87 056 85 555 89 569 93 736 93 633 99 506 111 996 110 694 116 988 125 201 130 817
Gnesta 81 587 102 234 115 518 114 864 116 576 116 860 121 386 106 067 108 246 120 816 112 866
Katrineholm 93 803 87 141 97 990 89 067 95 532 103 575 105 149 110 078 116 791 117 902 111 549
Nyköping 90 559 90 332 91 531 93 407 97 756 97 775 97 566 98 259 105 929 104 190 107 899
Oxelösund 96 537 95 546 96 686 89 459 90 290 87 005 103 626 99 221 103 689 116 421 117 701
Strängnäs 85 086 86 942 91 139 94 359 94 111 93 064 96 555 94 981 98 509 100 605 105 642
Trosa 88 931 90 722 91 930 98 931 101 173 105 460 103 009 104 029 114 845 116 033 116 554
Vingåker 99 398 95 785 97 411 91 419 91 222 90 840 106 046 113 863 121 720 120 565 121 030
Södermanlands län 89 111 90 635 95 132 95 013 97 135 98 937 105 510 103 980 110 196 114 386 114 842
Riket 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 103 107 114 119 122 132 125 133 136 139
Flen 100 98 103 108 108 114 129 127 134 144 150
Gnesta 100 125 142 141 143 143 149 130 133 148 138
Katrineholm 100 93 104 95 102 110 112 117 125 126 119
Nyköping 100 100 101 103 108 108 108 109 117 115 119
Oxelösund 100 99 100 93 94 90 107 103 107 121 122
Strängnäs 100 102 107 111 111 109 113 112 116 118 124
Trosa 100 102 103 111 114 119 116 117 129 130 131
Vingåker 100 96 98 92 92 91 107 115 122 121 122
Södermanlands län 100 102 107 107 109 111 118 117 124 128 129
Riket 100 103 106 108 110 113 122 121 125 128 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta