Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2022. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Eskilstuna 119 653
Flen 131 212
Gnesta 133 282
Katrineholm 122 937
Nyköping 111 763
Oxelösund 131 120
Strängnäs 113 740
Trosa 135 577
Vingåker 135 025
Södermanlands län 126 034
Riket 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 84 411 89 871 93 925 96 349 104 257 98 626 105 049 107 737 109 516 113 962 119 653
Flen 89 569 93 736 93 633 99 506 111 996 110 694 116 988 125 201 130 381 125 697 131 212
Gnesta 115 518 114 864 116 576 116 860 121 386 106 067 108 246 120 816 112 866 131 079 133 282
Katrineholm 97 990 89 067 95 532 103 575 105 149 110 078 116 791 117 902 111 549 115 805 122 937
Nyköping 91 531 93 407 97 756 97 775 97 566 98 259 105 929 104 190 107 899 110 565 111 763
Oxelösund 96 686 89 459 90 290 87 005 103 626 99 221 103 689 116 421 117 701 120 462 131 120
Strängnäs 91 139 94 359 94 111 93 064 96 555 94 981 98 509 100 605 105 642 107 515 113 740
Trosa 91 930 98 931 101 173 105 460 103 009 104 029 114 845 116 033 116 554 129 137 135 577
Vingåker 97 411 91 419 91 222 90 840 106 046 113 863 121 720 120 565 121 030 128 576 135 025
Södermanlands län 95 132 95 013 97 135 98 937 105 510 103 980 110 196 114 386 114 793 120 311 126 034
Riket 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 100 106 111 114 124 117 124 128 130 135 142
Flen 100 105 105 111 125 124 131 140 146 140 146
Gnesta 100 99 101 101 105 92 94 105 98 113 115
Katrineholm 100 91 97 106 107 112 119 120 114 118 125
Nyköping 100 102 107 107 107 107 116 114 118 121 122
Oxelösund 100 93 93 90 107 103 107 120 122 125 136
Strängnäs 100 104 103 102 106 104 108 110 116 118 125
Trosa 100 108 110 115 112 113 125 126 127 140 147
Vingåker 100 94 94 93 109 117 125 124 124 132 139
Södermanlands län 100 100 102 104 111 109 116 120 121 126 132
Riket 100 102 104 106 115 114 118 121 123 127 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta