Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2021. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Eskilstuna 113 962
Flen 125 697
Gnesta 131 079
Katrineholm 115 805
Nyköping 110 565
Oxelösund -
Strängnäs 107 515
Trosa 129 137
Vingåker 128 576
Södermanlands län 120 292
Riket 122 741
Kommunala kostnader för grundskolan 2011-2021. Kronor per elev

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 81 459 84 411 89 871 93 925 96 349 104 257 98 626 105 049 107 737 109 516 113 962
Flen 85 555 89 569 93 736 93 633 99 506 111 996 110 694 116 988 125 201 130 381 125 697
Gnesta 102 234 115 518 114 864 116 576 116 860 121 386 106 067 108 246 120 816 112 866 131 079
Katrineholm 87 141 97 990 89 067 95 532 103 575 105 149 110 078 116 791 117 902 111 549 115 805
Nyköping 90 332 91 531 93 407 97 756 97 775 97 566 98 259 105 929 104 190 107 899 110 565
Oxelösund 95 546 96 686 89 459 90 290 87 005 103 626 99 221 103 689 116 421 117 701 -
Strängnäs 86 942 91 139 94 359 94 111 93 064 96 555 94 981 98 509 100 605 105 642 107 515
Trosa 90 722 91 930 98 931 101 173 105 460 103 009 104 029 114 845 116 033 116 554 129 137
Vingåker 95 785 97 411 91 419 91 222 90 840 106 046 113 863 121 720 120 565 121 030 128 576
Södermanlands län 90 635 95 132 95 013 97 135 98 937 105 510 103 980 110 196 114 386 114 793 120 292
Riket 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 741
Kommunala kostnader för grundskolan 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 104 110 115 118 128 121 129 132 134 140
Flen 100 105 110 109 116 131 129 137 146 152 147
Gnesta 100 113 112 114 114 119 104 106 118 110 128
Katrineholm 100 112 102 110 119 121 126 134 135 128 133
Nyköping 100 101 103 108 108 108 109 117 115 119 122
Oxelösund 100 101 94 94 91 108 104 109 122 123 -
Strängnäs 100 105 109 108 107 111 109 113 116 122 124
Trosa 100 101 109 112 116 114 115 127 128 128 142
Vingåker 100 102 95 95 95 111 119 127 126 126 134
Södermanlands län 100 105 105 107 109 116 115 122 126 127 133
Riket 100 103 105 107 110 118 117 121 125 127 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta