Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2021. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Eskilstuna 120 156
Flen 139 842
Gnesta 137 530
Katrineholm 124 252
Nyköping 128 500
Oxelösund -
Strängnäs 133 340
Trosa 129 482
Vingåker 128 620
Södermanlands län 130 215
Riket 141 447
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2011-2021. Kronor per elev

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 86 586 90 626 99 063 102 485 108 271 117 811 118 539 114 777 115 114 118 949 120 156
Flen 102 624 110 526 112 365 112 137 114 658 114 966 127 607 128 821 128 508 133 420 139 842
Gnesta 99 490 105 246 112 124 118 825 127 499 138 819 . 42 011 137 987 128 059 137 530
Katrineholm 103 027 111 905 128 157 106 881 106 734 105 887 108 489 109 783 116 769 120 979 124 252
Nyköping 103 200 107 835 110 689 111 931 111 202 110 203 112 997 122 978 122 643 128 485 128 500
Oxelösund 112 143 109 252 112 579 116 907 125 064 131 482 129 025 124 344 127 440 132 469 -
Strängnäs 108 841 113 034 121 969 124 038 128 271 126 521 127 945 130 159 133 875 137 634 133 340
Trosa 101 664 100 831 104 320 110 918 115 591 116 767 120 936 126 188 127 875 128 591 129 482
Vingåker 101 462 108 022 113 125 119 619 119 871 124 921 127 662 130 722 128 080 127 245 128 620
Södermanlands län 102 115 106 364 112 710 113 749 117 463 120 820 121 650 114 420 126 477 128 426 130 215
Riket 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 447
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 105 114 118 125 136 137 133 133 137 139
Flen 100 108 109 109 112 112 124 126 125 130 136
Gnesta 100 106 113 119 128 140 . 42 139 129 138
Katrineholm 100 109 124 104 104 103 105 107 113 117 121
Nyköping 100 104 107 108 108 107 109 119 119 125 125
Oxelösund 100 97 100 104 112 117 115 111 114 118 -
Strängnäs 100 104 112 114 118 116 118 120 123 126 123
Trosa 100 99 103 109 114 115 119 124 126 126 127
Vingåker 100 106 111 118 118 123 126 129 126 125 127
Södermanlands län 100 104 110 111 115 118 119 112 124 126 128
Riket 100 103 108 112 115 120 121 124 127 129 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta