Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 9 666
Flen 8 612
Gnesta 3 900
Katrineholm 6 637
Nyköping 4 901
Oxelösund -
Strängnäs 4 191
Trosa 1 724
Vingåker 6 497
Södermanlands län 5 766
Riket 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 5 872 6 023 6 726 6 882 7 195 7 210 7 641 8 077 8 911 9 439 9 666
Flen 4 646 5 260 5 335 5 985 7 808 11 995 11 423 10 364 8 176 8 035 8 612
Gnesta 2 241 2 010 2 007 2 125 2 058 1 870 1 627 2 626 2 517 3 701 3 900
Katrineholm 4 345 4 903 5 233 5 201 5 957 5 604 6 284 6 821 7 088 6 772 6 637
Nyköping 3 249 3 290 3 351 3 431 3 798 3 842 4 127 4 257 4 483 4 802 4 901
Oxelösund 4 964 4 533 3 572 4 095 3 510 3 240 3 164 3 377 4 048 4 276 -
Strängnäs 3 262 3 461 3 269 3 449 3 700 3 518 4 052 3 961 3 934 4 044 4 191
Trosa 1 392 1 417 1 545 1 984 2 350 1 969 1 935 1 597 1 876 1 757 1 724
Vingåker 4 197 3 938 3 939 3 788 3 960 4 423 5 165 5 972 5 815 5 489 6 497
Södermanlands län 3 796 3 871 3 886 4 105 4 482 4 852 5 046 5 228 5 205 5 368 5 766
Riket 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 103 115 117 123 123 130 138 152 161 165
Flen 100 113 115 129 168 258 246 223 176 173 185
Gnesta 100 90 90 95 92 83 73 117 112 165 174
Katrineholm 100 113 120 120 137 129 145 157 163 156 153
Nyköping 100 101 103 106 117 118 127 131 138 148 151
Oxelösund 100 91 72 82 71 65 64 68 82 86 -
Strängnäs 100 106 100 106 113 108 124 121 121 124 128
Trosa 100 102 111 143 169 141 139 115 135 126 124
Vingåker 100 94 94 90 94 105 123 142 139 131 155
Södermanlands län 100 102 102 108 118 128 133 138 137 141 152
Riket 100 105 109 113 118 122 129 137 145 150 154

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta