Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 9 259
Flen 8 363
Gnesta 4 336
Katrineholm 6 767
Nyköping 4 924
Oxelösund 4 914
Strängnäs 3 757
Trosa 1 958
Vingåker 6 725
Södermanlands län 5 667
Riket 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 6 023 6 726 6 882 7 195 7 210 7 641 8 077 8 911 9 439 9 666 9 259
Flen 5 260 5 335 5 985 7 808 11 995 11 423 10 364 8 176 8 035 8 612 8 363
Gnesta 2 010 2 007 2 125 2 058 1 870 1 627 2 626 2 517 3 701 3 900 4 336
Katrineholm 4 903 5 233 5 201 5 957 5 604 6 284 6 821 7 088 6 772 6 637 6 767
Nyköping 3 290 3 351 3 431 3 798 3 842 4 127 4 257 4 483 4 802 4 901 4 924
Oxelösund 4 533 3 572 4 095 3 510 3 240 3 164 3 377 4 048 4 276 4 733 4 914
Strängnäs 3 461 3 269 3 449 3 700 3 518 4 052 3 961 3 934 4 044 4 191 3 757
Trosa 1 417 1 545 1 984 2 350 1 969 1 935 1 597 1 876 1 757 1 724 1 958
Vingåker 3 938 3 939 3 788 3 960 4 423 5 165 5 972 5 815 5 489 6 497 6 725
Södermanlands län 3 871 3 886 4 105 4 482 4 852 5 046 5 228 5 205 5 368 5 651 5 667
Riket 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 825 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 100 112 114 119 120 127 134 148 157 160 154
Flen 100 101 114 148 228 217 197 155 153 164 159
Gnesta 100 100 106 102 93 81 131 125 184 194 216
Katrineholm 100 107 106 121 114 128 139 145 138 135 138
Nyköping 100 102 104 115 117 125 129 136 146 149 150
Oxelösund 100 79 90 77 71 70 74 89 94 104 108
Strängnäs 100 94 100 107 102 117 114 114 117 121 109
Trosa 100 109 140 166 139 137 113 132 124 122 138
Vingåker 100 100 96 101 112 131 152 148 139 165 171
Södermanlands län 100 100 106 116 125 130 135 134 139 146 146
Riket 100 104 107 113 117 123 131 138 142 147 151

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta