Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge

I kostnaderna ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator, vägar, parkeringar, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd, försvar och samhällsfrågor.

Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 4 900
Flen 5 398
Gnesta 4 234
Katrineholm 5 753
Nyköping 4 568
Oxelösund -
Strängnäs 4 830
Trosa 5 464
Vingåker 6 321
Södermanlands län 5 184
Riket 5 455
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 3 905 3 793 3 511 3 826 3 640 4 235 4 483 5 396 4 627 4 915 4 900
Flen 4 177 3 980 4 082 4 005 4 418 4 740 4 602 4 764 5 082 4 611 5 398
Gnesta 3 031 2 959 2 814 2 750 2 878 3 283 4 759 5 697 5 335 3 622 4 234
Katrineholm 4 383 4 448 4 610 4 701 5 026 5 237 5 771 5 214 5 139 5 457 5 753
Nyköping 3 059 3 221 3 364 3 475 3 492 4 256 4 002 3 935 4 759 4 667 4 568
Oxelösund 3 439 3 387 3 341 3 635 3 374 4 111 4 236 4 169 4 172 4 265 -
Strängnäs 3 474 3 375 3 931 3 693 3 920 4 222 4 215 4 492 4 761 4 374 4 830
Trosa 4 489 4 199 4 068 4 076 4 633 5 363 5 314 5 093 5 406 5 061 5 464
Vingåker 3 350 3 271 3 241 3 535 3 617 4 035 4 003 4 423 5 063 5 352 6 321
Södermanlands län 3 701 3 626 3 662 3 744 3 889 4 387 4 598 4 798 4 927 4 703 5 184
Riket 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 455
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 97 90 98 93 108 115 138 118 126 125
Flen 100 95 98 96 106 113 110 114 122 110 129
Gnesta 100 98 93 91 95 108 157 188 176 119 140
Katrineholm 100 101 105 107 115 119 132 119 117 125 131
Nyköping 100 105 110 114 114 139 131 129 156 153 149
Oxelösund 100 98 97 106 98 120 123 121 121 124 -
Strängnäs 100 97 113 106 113 122 121 129 137 126 139
Trosa 100 94 91 91 103 119 118 113 120 113 122
Vingåker 100 98 97 106 108 120 120 132 151 160 189
Södermanlands län 100 98 99 101 105 119 124 130 133 127 140
Riket 100 103 103 105 105 109 113 117 121 125 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta