Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 1 376
Flen 1 428
Gnesta 1 373
Katrineholm 1 483
Nyköping 1 269
Oxelösund -
Strängnäs 1 301
Trosa 1 351
Vingåker 1 883
Södermanlands län 1 433
Riket 1 328
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 1 244 1 199 1 313 1 283 1 230 1 203 1 332 1 366 1 326 1 384 1 376
Flen 944 903 942 1 015 1 008 1 014 1 103 1 235 1 278 1 396 1 428
Gnesta 780 898 899 858 875 894 1 093 1 226 1 464 1 250 1 373
Katrineholm 1 302 1 257 1 359 1 336 1 325 1 336 1 381 1 485 1 442 1 451 1 483
Nyköping 868 886 971 909 1 002 1 035 1 085 1 321 1 284 1 193 1 269
Oxelösund 989 1 065 1 090 1 071 1 118 1 151 1 211 1 216 1 301 1 301 -
Strängnäs 835 883 929 998 1 035 1 027 1 056 1 046 1 147 1 195 1 301
Trosa 854 919 823 1 146 1 095 1 109 1 205 1 111 1 154 1 175 1 351
Vingåker 1 020 1 049 1 126 1 122 1 201 1 161 1 256 1 420 1 690 1 765 1 883
Södermanlands län 982 1 007 1 050 1 082 1 099 1 103 1 192 1 270 1 343 1 345 1 433
Riket 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 294 1 328
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 96 106 103 99 97 107 110 107 111 111
Flen 100 96 100 108 107 107 117 131 135 148 151
Gnesta 100 115 115 110 112 115 140 157 188 160 176
Katrineholm 100 97 104 103 102 103 106 114 111 111 114
Nyköping 100 102 112 105 115 119 125 152 148 137 146
Oxelösund 100 108 110 108 113 116 122 123 132 132 -
Strängnäs 100 106 111 120 124 123 126 125 137 143 156
Trosa 100 108 96 134 128 130 141 130 135 138 158
Vingåker 100 103 110 110 118 114 123 139 166 173 185
Södermanlands län 100 103 107 110 112 112 121 129 137 137 146
Riket 100 104 105 108 109 114 116 120 124 122 125

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta