Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 1 415
Flen 1 554
Gnesta 1 327
Katrineholm 1 616
Nyköping 1 272
Oxelösund 1 474
Strängnäs 1 481
Trosa 1 286
Vingåker 2 140
Södermanlands län 1 507
Riket 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 1 199 1 313 1 283 1 230 1 203 1 332 1 366 1 326 1 384 1 376 1 415
Flen 903 942 1 015 1 008 1 014 1 103 1 235 1 278 1 396 1 428 1 554
Gnesta 898 899 858 875 894 1 093 1 226 1 464 1 250 1 373 1 327
Katrineholm 1 257 1 359 1 336 1 325 1 336 1 381 1 485 1 442 1 451 1 483 1 616
Nyköping 886 971 909 1 002 1 035 1 085 1 321 1 284 1 193 1 269 1 272
Oxelösund 1 065 1 090 1 071 1 118 1 151 1 211 1 216 1 301 1 301 1 278 1 474
Strängnäs 883 929 998 1 035 1 027 1 056 1 046 1 147 1 195 1 301 1 481
Trosa 919 823 1 146 1 095 1 109 1 205 1 111 1 154 1 175 1 351 1 286
Vingåker 1 049 1 126 1 122 1 201 1 161 1 256 1 420 1 690 1 765 1 883 2 140
Södermanlands län 1 007 1 050 1 082 1 099 1 103 1 192 1 270 1 343 1 345 1 416 1 507
Riket 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 294 1 327 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 100 110 107 103 100 111 114 111 115 115 118
Flen 100 104 112 112 112 122 137 141 155 158 172
Gnesta 100 100 96 97 100 122 137 163 139 153 148
Katrineholm 100 108 106 105 106 110 118 115 115 118 129
Nyköping 100 110 103 113 117 122 149 145 135 143 144
Oxelösund 100 102 101 105 108 114 114 122 122 120 138
Strängnäs 100 105 113 117 116 120 118 130 135 147 168
Trosa 100 90 125 119 121 131 121 126 128 147 140
Vingåker 100 107 107 114 111 120 135 161 168 179 204
Södermanlands län 100 104 107 109 110 118 126 133 134 141 150
Riket 100 101 104 105 110 112 115 119 117 120 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta