Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 1 803
Flen 1 841
Gnesta 1 337
Katrineholm 1 337
Nyköping 836
Oxelösund -
Strängnäs 1 213
Trosa 1 191
Vingåker 2 078
Södermanlands län 1 455
Riket 1 769
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 2 056 2 047 2 308 2 431 2 384 3 725 3 891 3 267 2 417 1 743 1 803
Flen 2 293 2 042 1 892 1 599 2 513 2 994 3 174 2 579 1 604 2 459 1 841
Gnesta 484 334 561 209 1 760 2 124 2 382 2 324 1 468 1 208 1 337
Katrineholm 1 911 1 622 1 676 1 919 2 566 3 506 3 300 1 885 1 645 1 172 1 337
Nyköping 940 844 883 947 1 284 2 726 2 732 2 142 1 709 1 267 836
Oxelösund 472 357 487 932 2 273 4 477 3 622 2 475 1 864 1 367 -
Strängnäs 941 1 192 1 904 1 879 2 309 3 393 2 929 2 150 1 507 1 373 1 213
Trosa 804 704 979 1 443 2 613 5 458 3 502 1 841 1 321 1 109 1 191
Vingåker 2 018 2 306 2 706 3 620 3 875 5 576 5 128 3 486 2 727 2 173 2 078
Södermanlands län 1 324 1 272 1 488 1 664 2 397 3 776 3 407 2 461 1 807 1 541 1 455
Riket 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 769
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 100 112 118 116 181 189 159 118 85 88
Flen 100 89 83 70 110 131 138 112 70 107 80
Gnesta 100 69 116 43 364 439 492 480 303 250 276
Katrineholm 100 85 88 100 134 183 173 99 86 61 70
Nyköping 100 90 94 101 137 290 291 228 182 135 89
Oxelösund 100 76 103 197 482 949 767 524 395 290 -
Strängnäs 100 127 202 200 245 361 311 228 160 146 129
Trosa 100 88 122 179 325 679 436 229 164 138 148
Vingåker 100 114 134 179 192 276 254 173 135 108 103
Södermanlands län 100 96 112 126 181 285 257 186 136 116 110
Riket 100 110 121 143 196 342 284 206 152 117 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta