Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2022 och folkmängd 31 december 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 918

54

253

284

-31

1 073

1 010

63

26

-43

80

Flen

16 058

-88

28

49

-21

251

324

-73

-39

-37

3

Gnesta

11 612

30

23

30

-7

179

147

32

-2

31

3

Katrineholm

34 604

7

77

118

-41

413

374

39

38

-3

4

Nyköping

58 021

37

121

158

-37

674

618

56

60

-12

8

Oxelösund

12 086

-44

22

43

-21

181

210

-29

-18

-9

-2

Strängnäs

38 526

13

68

107

-39

513

468

45

-11

26

30

Trosa

14 760

-28

25

40

-15

187

207

-20

-38

10

8

Vingåker

8 981

-14

17

34

-17

114

113

1

-16

12

5

Södermanlands län

302 566

-33

634

863

-229

2 646

2 532

114

.

-25

139

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2022 och folkmängd 30 september 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 864

-92

292

237

55

1 341

1 506

-165

1

-200

34

Flen

16 146

-84

36

73

-37

295

348

-53

-30

-13

-10

Gnesta

11 582

40

28

20

8

225

193

32

-1

12

21

Katrineholm

34 597

-92

88

74