Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2022 och folkmängd 31 mars 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 708

115

270

254

16

1 100

1 058

42

36

-32

38

Flen

16 281

-35

34

47

-13

274

318

-44

-60

-1

17

Gnesta

11 524

11

27

30

-3

166

152

14

-11

26

-1

Katrineholm

34 672

-92

83

108

-25

368

457

-89

18

-119

12

Nyköping

57 773

140

152

137

15

683

579

104

41

29

34

Oxelösund

12 159

27

29

41

-12

202

171

31

12

19

0

Strängnäs

38 297

168

79

100

-21

630

458

172

-20

186

6

Trosa

14 689

31

28

40

-12

215

173

42

-14

60

-4

Vingåker

9 064

1

18

25

-7

130

125

5

-2

5

2

Södermanlands län

302 167

366

720

782

-62

2 826

2 549

277

.

173

104

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2021 och folkmängd 31 december 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 593

167

252

272

-20

1 124

1 016

108

9

85

14

Flen

16 316

-26

37

60

-23

299

308

-9

-17

4

4

Gnesta

11 513

15

25

27

-2

164

171

-7

-18

5

6

Katrineholm

34 764

-32

66

119

-53

452

445

7

17

-22

12

Nyköping

57 633

122

139

170

-31

683

572

111

11

90

10

Oxelösund

12 132

56

33

28

5

206

164

42

13

33

-4

Strängnäs

38 129

166

75

92

-17

633

474

159

10

151

-2

Trosa

14 658

122

28

28

0

273

176

97

-11

95

13

Vingåker

9 063

-11

24

32

-8

139

142

-3

-14

9

2

Södermanlands län

301 801

579

679

828

-149

3 024

2 519

505

.

450

55

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2021 och folkmängd 30 september 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 426

141

300

240

60

1 425

1 397

28

18

15

-5

Flen

16 342

-68

45

58

-13

316

396

-80

-19

-76

15

Gnesta

11 498

20

31

30

1

244

231

13

-40

62

-9

Katrineholm

34 796

27

92

90

2

465

450

15

37

-14

-8

Nyköping

57 511

201

178

131

47

945

830

115

9

113

-7

Oxelösund

12 076

35

29

39

-10

206

162

44

34

7

3

Strängnäs

37 963

196

98

83

15

801

647

154

-15

137

32

Trosa

14 536

77

36

20

16

321

267

54

-14

70

-2

Vingåker

9 074

-23

19

33

-14

154

166

-12

-10

-1

-1

Södermanlands län

301 222

606

828

724

104

3 891

3 560

331

.

313

18

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2021 och folkmängd 30 juni 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 285

246

320

239

81

1 126

1 009

117

32

104

-19

Flen

16 410

-15

43

40

3

314

354

-40

-44

3

1

Gnesta

11 478

50

28

29

-1

197

149

48

-9

58

-1

Katrineholm

34 769

95

102

88

14

450

383

67

39

34

-6

Nyköping

57 310

181

148

141

7

734

592

142

21

136

-15

Oxelösund

12 041

60

26

36

-10

210

143

67

49

17

1

Strängnäs

37 767

308

109

87

22

682

415

267

-41

296

12

Trosa

14 459

55

40

26

14

243

215

28

-47

67

8

Vingåker

9 097

-5

21

28

-7

150

152

-2

0

-9

7

Södermanlands län

300 616

975

837

714

123

3 145

2 451

694

.