Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2023-08-21
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2023 och folkmängd 30 juni 2023

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 949

52

260

242

18

1 054

1 004

50

58

-19

11

Flen

15 915

-78

25

54

-29

238

285

-47

-62

13

2

Gnesta

11 535

-45

16

24

-8

130

171

-41

-19

-18

-4

Katrineholm

34 446

-60

90

101

-11

382

418

-36

15

-44

-7

Nyköping

58 248

141

125

157

-32

756

579

177

36

125

16

Oxelösund

12 123

0

29

35

-6

191

186

5

9

-6

2

Strängnäs

38 819

168

83

94

-11

646

469

177

7

183

-13

Trosa

14 793

7

30

29

1

217

212

5

-41

47

-1

Vingåker

8 955

1

21

31

-10

131

120

11

-3

2

12

Södermanlands län

302 783

186

679

767

-88

2 787

2 486

301

.

283

18

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2023 och folkmängd 31 mars 2023

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 897

-21

223

297

-74

1 141

1 108

33

-23

14

42

Flen

15 993

-65

28

50

-22

208

257

-49

-53

-31

35

Gnesta

11 580

-32

22

28

-6

140

172

-32

-25

-5

-2

Katrineholm

34 506

-98

64

99

-35

357

414

-57

25

-32

-50

Nyköping

58 107

86

142

170

-28

689

588

101

28

81

-8

Oxelösund

12 123

37

22

40

-18

220

167

53

46

11

-4

Strängnäs

38 651

125

79

96

-17

560

421

139

42

81

16

Trosa

14 786

26

29

27

2

176

158

18

-36

51

3

Vingåker

8 954

-27

17

27

-10

133

150

-17

-4

-44

31

Södermanlands län

302 597

31

626

834

-208

2 756

2 567

189

.

126

63

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2022 och folkmängd 31 december 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 918

54

253

284

-31

1 073

1 010

63

26

-43

80

Flen

16 058

-88

28

49

-21

251

324

-73

-39

-37

3

Gnesta

11 612

30

23

30

-7

179

147

32

-2

31

3

Katrineholm

34 604

7

77

118

-41

413

374

39

38

-3

4

Nyköping

58 021

37

121

158

-37

674

618

56

60

-12

8

Oxelösund

12 086

-44

22

43

-21

181

210

-29

-18

-9

-2

Strängnäs

38 526

13

68

107

-39

513

468

45

-11

26

30

Trosa

14 760

-28

25

40

-15

187

207

-20

-38

10

8

Vingåker

8 981

-14

17

34

-17

114

113

1

-16

12

5

Södermanlands län

302 566

-33

634

863

-229

2 646

2 532

114

.

-25

139

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2022 och folkmängd 30 september 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

107 864

-92

292

237

55

1 341

1 506

-165

1

-200

34

Flen

16 146

-84

36

73

-37

295

348

-53

-30

-13

-10

Gnesta

11 582

40

28

20

8

225

193

32

-1

12

21

Katrineholm

34 597

-92

88

74

14

502

614

-112

33

-104

-41

Nyköping

57 984

-1

145

159

-14

924

927

-3

22

12

-37

Oxelösund

12 130

-38

30

41

-11

196

224

-28

-4

-27

3

Strängnäs

38 513

131

91

74

17

713

612

101

14

87

0

Trosa

14 788

-15

36

37

-1

229

246

-17

-18

-11

12

Vingåker

8 995

-50

26

26

0

145

193

-48

-17

-37

6

Södermanlands län

302 599

-201

772

741

31

3 539

3 832

-293

.

-281

-12

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2022 och folkmängd 30 juni 2022