Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2023-05-25
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Södermanlands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2023K1 308 97 405
2022K4 329 117 446
2022K3 129 137 266
2022K2 452 148 600
2022K1 119 53 172
2021K4 312 72 384
2021K3 227 113 340
2021K2 353 135 488
2021K1 96 88 184
2020K4 368 143 511
2020K3 145 78 223
2020K2 298 92 390
2020K1 530 73 603
2019K4 93 159 252
2019K3 123 68 191
2019K2 282 112 394
2019K1 159 84 243
2018K4 908 134 1 042
2018K3 100 79 179
2018K2 212 163 375
2018K1 53 87 140
2017K4 167 172 339
2017K3 54 95 149
2017K2 77 207 284
2017K1 167 94 261
2016K4 210 100 310
2016K3 41 52 93
2016K2 133 62 195
2016K1 47 46 93
2015K4 243 68 311
2015K3 163 43 206
2015K2 129 34 163
2015K1 0 64 64
2014K4 121 62 183
2014K3 171 19 190
2014K2 95 39 134
2014K1 27 34 61
2013K4 60 32 92
2013K3 33 22 55
2013K2 111 34 145
2013K1 114 18 132
2012K4 114 26 140
2012K3 4 36 40
2012K2 140 60 200
2012K1 61 46 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta