Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2021-07-08
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2020-2021, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

20kv1

20kv2

20kv3

20kv4

21kv1

21kv2

21kv3

21kv4

Stockholms län

5 828

5 856

6 107

6 056

6 662

6 699

 

 

Uppsala län

3 415

3 236

3 326

3 395

3 895

3 922

 

 

Södermanlands län

2 801

2 633

2 887

2 977

3 147

3 127

 

 

Östergötlands län

2 948

2 941

3 150

2 971

3 465

3 479

 

 

Jönköpings län

2 307

2 344

2 327

2 420

2 640

2 705

 

 

Kronobergs län

2 209

2 062

2 154

1 957

2 431

2 312

 

 

Kalmar län

1 861

1 881

1 955

1 949

2 049

1 972

 

 

Gotlands län

3 358

2 927

3 323

2 952

3 362

3 553

 

 

Blekinge län

1 795

1 823

1 913

2 026

2 188

2 169

 

 

Skåne län

3 249

3 268

3 395

3 384

3 675

3 701

 

 

Hallands län

3 840

3 560

3 512

3 810

3 984

4 371

 

 

Västra Götalands län

3 561

3 377

3 410

3 420

3 770

3 927

 

 

Värmlands län

1 890

1 857

1 822

1 818

2 138

2 036

 

 

Örebro län

2 143

2 119

2 168

2 211

2 544

2 472

 

 

Västmanlands län

2 759

2 536

2 818

2 703

2 894

3 269

 

 

Dalarnas län

2 000

1 809

1 932

1 835

2 200

2 160

 

 

Gävleborgs län

1 795

1 731

1 875

1 875

2 028

2 232

 

 

Västernorrlands län

1 494

1 447

1 750

1 703

1 934

1 784

 

 

Jämtlands län

1 884

1 798

2 026

2 124

2 003

2 569

 

 

Västerbottens län

2 348

2 365

2 249

2 353