Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Företagskonkurser - månad

Företagskonkurser - månad

Senast uppdaterad 2023-09-15
Förklaring

Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten.

PDF
Diagram nuläge

Antal företagskonkurser 2023, månadsvis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

231

190

200

211

283

363

250

216

 

 

 

 

Uppsala län

17

33

25

19

20

29