Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2023-03-15
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

202301

46 842

46 842

202302

44 746

44 746

202303

 

 

202304

 

 

202305

 

 

202306

 

 

202307

 

 

202308

 

 

202309

 

 

202310

 

 

202311

 

 

202312

 

 

2023 Totalt

91 588

91 588

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

202201

32 043

32 043

202202

25 116

25 116

202203

35 092

35 092

202204

48 432

48 432

202205

49 649

49 649

202206

52 902

52 902

202207

64 813

64 813

202208

57 678

57 678

202209

48 135

48 135

202210

49 359

49 359

202211

41 027

41 027

202212

51 376

51 376

2022 Totalt

555 622

555 622

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta