Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2022-11-17
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

202201

32 043

32 043

202202

25 116

25 116

202203

35 092

35 092

202204

48 432

48 432

202205

49 649

49 649

202206

52 902

52 902

202207

64 813

64 813

202208

57 678

57 678

202209

48 135

48 135

202210

49 359

49 359

202211

 

 

202212

 

 

2022 Totalt

463 219

463 219

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

202101

21 108

21 108

202102

14 025

14 025

202103

17 467

17 467

202104

21 556

21 556

202105

30 268

30 268

202106

57 565

57 565

202107

103 925

103 925

202108

102 375

102 375

202109

88 792

88 792

202110

90 690

90 690

202111

31 987

31 987

202112

33 272

33 272

2021 Totalt

613 030

613 030

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta