Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-09-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

202101

21 108

21 108

202102

14 025

14 025

202103

17 467

17 467

202104

21 556

21 556

202105

30 268

30 268

202106

57 565

57 565

202107

103 925

103 925

202108

102 375

102 375

202109

 

 

202110

 

 

202111

 

 

202112

 

 

2021 Totalt

368 289

368 289

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

202001

145 221

145 221

202002

142 397

142 397

202003

59 767

59 767

202004

2 054

2 054

202005

3 245

3 245

202006

8 430

8 430

202007

23 919

23 919

202008

40 599

40 599

202009

42 385

42 385

202010

45 490

45 490

202011

30 676

30 676

202012

29 046

29 046

2020 Totalt

573 229

573 229

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta