Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2023-09-12
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

2023

 

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

3075

1669

1968

1819

1570

3115

2718

1434

 

 

 

 

Uppsala län

18

46

288

68

53

85

69

75

 

 

 

 

Södermanlands län

8

32

111

21

32

172

11

44

 

 

 

 

Östergötlands län

220

64

120

145

75

152

6

108

 

 

 

 

Jönköpings län

288

56

23

71

269

136

14

91

 

 

 

 

Kronobergs län

220

14

28

48

67

123

10

134

 

 

 

 

Kalmar län

15

137

91

0

23

55

16

127

 

 

 

 

Gotlands län

0

80

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Blekinge län

27

0

7

12

21

43

0

0

 

 

 

 

Skåne län

272

684

621

419

372

452

200

410

 

 

 

 

Hallands län

45

66

62

77

144

13

7

16

 

 

 

 

Västra Götalands län

567

971

904

424

2137

401

231

449

 

 

 

 

Värmlands län

35

97

22

16

60

40

0

94

 

 

 

 

Örebro län

101

11305

26

20

7

55

40

25

 

 

 

 

Västmanlands län

45

117

19

210

184

49

0

96

 

 

 

 

Dalarnas län

36

32

114

64

84

86

6

82

 

 

 

 

Gävleborgs län

82

130

19

68

222

35

10

118

 

 

 

 

Västernorrlands län

20

12

77

17

0

74

9

0

 

 

 

 

Jämtlands län

20

115

24

174

16

24

9

8

 

 

 

 

Västerbottens län

91

41

103

42

35

259

64

62

 

 

 

 

Norrbottens län

143

16

35

18

0

5

62

39

 

 

 

 

Riket

5328

15684

4662

3733

5371

5374

3482

3412

 

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

2022

 

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

420

518

1294

570

1088

932

872

1908

872

2 717

2903

1 045

Uppsala län

31

18

19

87

71

43

18

91

31

43

191

144

Södermanlands län

221

24

10

0

47

5

0

7

0

8

25

102

Östergötlands län

23

158

78

49

69

147

11

49

67

154

129

44

Jönköpings län

59

61

108

117

48

0