Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2020-12-15
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2019-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2019

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Eskilstuna

64 498

4 019

6,2

2 761

4,3

3 334

5,2

2 972

4,6

Flen

9 050

651

7,2

209

2,3

384

4,2

471

5,2

Gnesta

6 458

414

6,4

180

2,8

72

1,1

209

3,2

Katrineholm

19 952

1 237

6,2

567

2,8

722

3,6

1 020

5,1

Nyköping

32 379

1 965

6,1

882

2,7

1 078

3,3

1 224

3,8

Oxelösund

6 492

356

5,5

105

1,6

400

6,2

236

3,6

Strängnäs

21 075

1 309

6,2

629

3,0

534

2,5

458

2,2

Trosa

7 738

483

6,2

207

2,7

188

2,4

216

2,8

Vingåker

5 054

368

7,3

102

2,0

151

3,0

209

4,1

Södermanlands län

172 696

10 802

6,3

5 642

3,3

6 863

4,0

7 015

4,1

Riket

6 310 457

347 776

5,5

356 073

5,6

171 152

2,7

231 836

3,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta