Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2021-10-28
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2020/2021.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Eskilstuna 1 385 17,0 66,3
Flen 162 16,4 58,0
Gnesta 126 16,9 69,8
Katrineholm 432 17,0 68,5
Nyköping 680 15,6 76,5
Oxelösund 111 16,4 56,8
Strängnäs 468 16,9 66,9
Trosa 181 14,7 82,9
Vingåker 86 17,3 64,0
Södermanlands län 3 631 16,6 68,8
Riket 120 723 16,4 73,7
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2020/2021

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/ 2021
Eskilstuna 75,9 72,7 74,5 72,4 70,4 67,7 65,6 66,3
Flen 72,6 61,5 62,3 58,3 56,3 54,5 52,2 58,0
Gnesta 66,3 66,1 66,7 79,0 75,0 68,7 73,0 69,8
Katrineholm 73,2 73,0 69,1 67,8 70,3 64,5 63,3 68,5
Nyköping 83,4 81,0 79,7 75,6 79,2 72,1 68,8 76,5
Oxelösund 74,6 55,4 63,8 72,6 67,9 53,9 59,3 56,8
Strängnäs 76,1 77,3 76,6 70,5 74,0 66,2 65,2 66,9
Trosa 79,7 81,3 82,0 80,7 84,6 81,2 79,5 82,9
Vingåker 80,9 72,1 63,5 78,2 67,3 68,5 57,1 64,0
Södermanlands län 76,7 73,9 73,8 72,4 72,3 67,4 65,6 68,8
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2020/2021. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Eskilstuna 100 96 98 95 93 89 86 87
Flen 100 85 86 80 78 75 72 80
Gnesta 100 100 101 119 113 104 110 105
Katrineholm 100 100 94 93 96 88 86 94
Nyköping 100 97 96 91 95 86 82 92
Oxelösund 100 74 86 97 91 72 79 76
Strängnäs 100 102 101 93 97 87 86 88
Trosa 100 102 103 101 106 102 100 104
Vingåker 100 89 78 97 83 85 71 79
Södermanlands län 100 96 96 94 94 88 86 90
Riket 100 101 100 98 97 93 92 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta