Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2019/2020.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Eskilstuna 1 348 17,0 65,6
Flen 201 16,7 52,2
Gnesta 122 16,9 73,0
Katrineholm 439 16,9 63,3
Nyköping 689 15,9 68,8
Oxelösund 113 16,4 59,3
Strängnäs 462 16,6 65,2
Trosa 171 16,1 79,5
Vingåker 98 16,7 57,1
Södermanlands län 3 643 16,7 65,6
Riket 118 582 16,3 73,5
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2019/2020

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020
Eskilstuna 75,9 72,7 74,5 72,4 70,4 67,7 65,6
Flen 72,6 61,5 62,3 58,3 56,3 54,5 52,2
Gnesta 66,3 66,1 66,7 79,0 75,0 68,7 73,0
Katrineholm 73,2 73,0 69,1 67,8 70,3 64,5 63,3
Nyköping 83,4 81,0 79,7 75,6 79,2 72,1 68,8
Oxelösund 74,6 55,4 63,8 72,6 67,9 53,9 59,3
Strängnäs 76,1 77,3 76,6 70,5 74,0 66,2 65,2
Trosa 79,7 81,3 82,0 80,7 84,6 81,2 79,5
Vingåker 80,9 72,1 63,5 78,2 67,3 68,5 57,1
Södermanlands län 76,7 73,9 73,8 72,4 72,3 67,4 65,6
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2019/2020. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020
Eskilstuna 100 96 98 95 93 89 86
Flen 100 85 86 80 78 75 72
Gnesta 100 100 101 119 113 104 110
Katrineholm 100 100 94 93 96 88 86
Nyköping 100 97 96 91 95 86 82
Oxelösund 100 74 86 97 91 72 79
Strängnäs 100 102 101 93 97 87 86
Trosa 100 102 103 101 106 102 100
Vingåker 100 89 78 97 83 85 71
Södermanlands län 100 96 96 94 94 88 86
Riket 100 101 100 98 97 93 92

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta