Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2020/2021.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Eskilstuna 1 260 71,9 87,6 231,0
Flen 148 68,2 78,4 223,1
Gnesta .. 77,4 86,3 211,5
Katrineholm 443 74,7 83,3 217,3
Nyköping 678 74,6 84,5 225,0
Oxelösund .. 68,6 86,7 206,2
Strängnäs 470 72,3 83,6 227,0
Trosa .. 82,8 91,0 236,6
Vingåker 78 60,3 74,4 215,4
Södermanlands län 3 451 73,0 85,3 225,6
Riket 111 354 78,3 88,4 235,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Eskilstuna 73,9 75,1 75,5 73,6 78,0 77,0 69,8 72,7 71,9
Flen 63,0 62,0 53,4 60,7 72,2 65,1 56,4 64,1 68,2
Gnesta 73,5 84,1 66,7 69,4 82,6 73,8 65,2 76,2 77,4
Katrineholm 61,7 63,2 68,6 70,9 74,3 79,4 65,5 68,5 74,7
Nyköping 80,2 74,9 75,2 74,2 75,2 74,1 72,4 72,1 74,6
Oxelösund 84,6 63,8 67,8 71,4 87,0 76,6 55,0 72,4 68,6
Strängnäs 77,8 80,4 78,5 75,6 79,5 74,9 71,6 75,5 72,3
Trosa 84,1 76,3 85,6 81,7 78,1 87,2 76,6 81,4 82,8
Vingåker 74,4 58,1 54,8 64,7 63,5 50,0 44,7 51,9 60,3
Södermanlands län 74,2 72,8 72,9 72,9 76,9 75,6 68,3 72,1 73,0
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Eskilstuna 100 102 102 100 106 104 94 98 97
Flen 100 98 85 96 115 103 90 102 108
Gnesta 100 114 91 94 112 100 89 104 105
Katrineholm 100 102 111 115 120 129 106 111 121
Nyköping 100 93 94 93 94 92 90 90 93
Oxelösund 100 75 80 84 103 91 65 86 81
Strängnäs 100 103 101 97 102 96 92 97 93
Trosa 100 91 102 97 93 104 91 97 98
Vingåker 100 78 74 87 85 67 60 70 81
Södermanlands län 100 98 98 98 104 102 92 97 98
Riket 100 101 100 101 104 104 98 102 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta