Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2022-09-29
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2021/2022

Kommun/Region             

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Eskilstuna

1 405

84,8

82,1

79,5

77,5

15,2

Flen

172

74,4

74,4

74,4

74,4

25,6

Gnesta

126

84,1

84,1

81,0

81,0

15,9

Katrineholm

426

78,2

77,0

74,4

73,9

21,8

Nyköping

739

80,1

78,1

76,6

70,9

19,9

Oxelösund

129

82,2

77,5

66,7

65,9

17,8

Strängnäs

526

81,9

80,2

77,4

76,6

18,1

Trosa

161

90,1

87,0

83,9

84,5

9,9

Vingåker

100

69,0

69,0

68,0

64,0

31,0

Södermanlands län

3 784

82,0

79,9

77,3

75,2

18,0

Riket

120 525

85,0

83,8

81,9

80,6

15,0

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2021/2022

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Eskilstuna 86,0 82,6 84,4 82,5 79,4 82,1 79,8 79,8 84,8 84,8
Flen 81,0 78,3 68,0 80,7 73,7 79,9 71,8 67,4 70,2 74,4
Gnesta 86,7 89,8 85,3 81,5 88,7 80,0 83,7 91,0 85,6 84,1
Katrineholm 72,5 76,8 79,7 79,4 79,4 82,6 72,5 76,5 81,4 78,2
Nyköping 88,1 85,2 84,7 85,5 79,5 82,4 84,0 85,4 81,5 80,1
Oxelösund 100,0 84,5 77,0 81,8 82,4 81,2 78,9 88,6 85,8 82,2
Strängnäs 91,5 90,6 90,5 86,3 87,3 83,6 85,5 85,6 81,6 81,9
Trosa 91,3 84,2 89,7 89,7 86,5 92,9 88,3 89,2 88,2 90,1
Vingåker 87,2 62,8 59,1 78,8 59,4 51,4 58,5 60,6 66,3 69,0
Södermanlands län 85,8 82,6 82,9 83,2 80,1 81,8 79,9 81,2 82,3 82,0
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2021/2022. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Eskilstuna 100 96 98 96 92 95 93 93 99 99
Flen 100 97 84 100 91 99 89 83 87 92
Gnesta 100 104 98 94 102 92 97 105 99 97
Katrineholm 100 106 110 110 110 114 100 106 112 108
Nyköping 100 97 96 97 90 94 95 97 93 91
Oxelösund 100 85 77 82 82 81 79 89 86 82
Strängnäs 100 99 99 94 95 91 93 94 89 90
Trosa 100 92 98 98 95 102 97 98 97 99
Vingåker 100 72 68 90 68 59 67 69 76 79
Södermanlands län 100 96 97 97 93 95 93 95 96 96
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98 98 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta