Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2019/2020

Kommun/Region             

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Eskilstuna

1 304

79,8

77,9

76,4

75,1

20,2

Flen

172

67,4

65,7

64,5

64,0

32,6

Gnesta

133

91,0

85,0

79,7

82,7

9,0

Katrineholm

430

76,5

74,9

71,2

72,1

23,5

Nyköping

692

85,4

82,9

81,1

79,2

14,6

Oxelösund

105

88,6

84,8

77,1

82,9

11,4

Strängnäs

443

85,6

83,5

80,4

81,0

14,4

Trosa

167

89,2

87,4

85,6

86,8

10,8

Vingåker

94

60,6

59,6

59,6

57,4

39,4

Södermanlands län

3 540

81,2

79,1

76,7

76,3

18,8

Riket

115 023

85,6

84,4

82,9

81,5

14,4

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2019/2020

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Eskilstuna 86,0 82,6 84,4 82,5 79,4 82,1 79,8 79,8
Flen 81,0 78,3 68,0 80,7 73,7 79,9 71,8 67,4
Gnesta 86,7 89,8 85,3 81,5 88,7 80,0 83,7 91,0
Katrineholm 72,5 76,8 79,7 79,4 79,4 82,6 72,5 76,5
Nyköping 88,1 85,2 84,7 85,5 79,5 82,4 84,0 85,4
Oxelösund 100,0 84,5 77,0 81,8 82,4 81,2 78,9 88,6
Strängnäs 91,5 90,6 90,5 86,3 87,3 83,6 85,5 85,6
Trosa 91,3 84,2 89,7 89,7 86,5 92,9 88,3 89,2
Vingåker 87,2 62,8 59,1 78,8 59,4 51,4 58,5 60,6
Södermanlands län 85,8 82,6 82,9 83,2 80,1 81,8 79,9 81,2
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2019/2020. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Eskilstuna 100 96 98 96 92 95 93 93
Flen 100 97 84 100 91 99 89 83
Gnesta 100 104 98 94 102 92 97 105
Katrineholm 100 106 110 110 110 114 100 106
Nyköping 100 97 96 97 90 94 95 97
Oxelösund 100 85 77 82 82 81 79 89
Strängnäs 100 99 99 94 95 91 93 94
Trosa 100 92 98 98 95 102 97 98
Vingåker 100 72 68 90 68 59 67 69
Södermanlands län 100 96 97 97 93 95 93 95
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta