Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2020/2021

Kommun/Region             

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Eskilstuna

1 326

84,8

83,0

80,2

79,1

15,2

Flen

178

70,2

68,5

68,5

68,0

29,8

Gnesta

125

85,6

84,8

81,6

83,2

14,4

Katrineholm

462

81,4

80,1

79,7

78,1

18,6

Nyköping

707

81,5

80,6

79,3

76,9

18,5

Oxelösund

113

85,8

83,2

71,7

81,4

14,2

Strängnäs

485

81,6

80,4

77,7

76,7

18,4

Trosa

152

88,2

87,5

86,2

86,2

11,8

Vingåker

98

66,3

66,3

64,3

63,3

33,7

Södermanlands län

3 646

82,3

80,9

78,7

77,8

17,7

Riket

116 359

86,2

85,0

83,4

82,0

13,8

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Eskilstuna 86,0 82,6 84,4 82,5 79,4 82,1 79,8 79,8 84,8
Flen 81,0 78,3 68,0 80,7 73,7 79,9 71,8 67,4 70,2
Gnesta 86,7 89,8 85,3 81,5 88,7 80,0 83,7 91,0 85,6
Katrineholm 72,5 76,8 79,7 79,4 79,4 82,6 72,5 76,5 81,4
Nyköping 88,1 85,2 84,7 85,5 79,5 82,4 84,0 85,4 81,5
Oxelösund 100,0 84,5 77,0 81,8 82,4 81,2 78,9 88,6 85,8
Strängnäs 91,5 90,6 90,5 86,3 87,3 83,6 85,5 85,6 81,6
Trosa 91,3 84,2 89,7 89,7 86,5 92,9 88,3 89,2 88,2
Vingåker 87,2 62,8 59,1 78,8 59,4 51,4 58,5 60,6 66,3
Södermanlands län 85,8 82,6 82,9 83,2 80,1 81,8 79,9 81,2 82,3
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Eskilstuna 100 96 98 96 92 95 93 93 99
Flen 100 97 84 100 91 99 89 83 87
Gnesta 100 104 98 94 102 92 97 105 99
Katrineholm 100 106 110 110 110 114 100 106 112
Nyköping 100 97 96 97 90 94 95 97 93
Oxelösund 100 85 77 82 82 81 79 89 86
Strängnäs 100 99 99 94 95 91 93 94 89
Trosa 100 92 98 98 95 102 97 98 97
Vingåker 100 72 68 90 68 59 67 69 76
Södermanlands län 100 96 97 97 93 95 93 95 96
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta