Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2023-09-28
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2022/2023

Kommun/Region             

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Eskilstuna

1 360

83,7

80,6

76,3

75,4

16,3

Flen

179

72,6

69,3

68,7

67,6

27,4

Gnesta

144

86,1

85,4

80,6

83,3

13,9

Katrineholm

442

77,8

76,9

75,1

74,2

22,2

Nyköping

726

84,2

81,1

78,2

75,8

15,8

Oxelösund

117

80,3

78,6

68,4

71,8

19,7

Strängnäs

480

87,1

86,3

85,0

81,7

12,9

Trosa

187

87,2

85,6

80,7

85,0

12,8

Vingåker

84

76,2

73,8

72,6

70,2

23,8

Södermanlands län

3 784

82,0

79,9

77,3

75,2

18,0

Riket

121 369

85,2

83,8

81,8

80,0

14,8

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Eskilstuna 82,6 84,4 82,5 79,4 82,1 79,8 79,8 84,8 84,8 83,7
Flen 78,3 68,0 80,7 73,7 79,9 71,8 67,4 70,2 74,4 72,6
Gnesta 89,8 85,3 81,5 88,7 80,0 83,7 91,0 85,6 84,1 86,1
Katrineholm 76,8 79,7 79,4 79,4 82,6 72,5 76,5 81,4 78,2 77,8
Nyköping 85,2 84,7 85,5 79,5 82,4 84,0 85,4 81,5 80,1 84,2
Oxelösund 84,5 77,0 81,8 82,4 81,2 78,9 88,6 85,8 82,2 80,3
Strängnäs 90,6 90,5 86,3 87,3 83,6 85,5 85,6 81,6 81,9 87,1
Trosa 84,2 89,7 89,7 86,5 92,9 88,3 89,2 88,2 90,1 87,2
Vingåker 62,8 59,1 78,8 59,4 51,4 58,5 60,6 66,3 69,0 76,2
Södermanlands län 82,6 82,9 83,2 80,1 81,8 79,9 81,2 82,3 82,0 82,0
Riket 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0 85,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Eskilstuna 100 102 100 96 99 97 97 103 103 101
Flen 100 87 103 94 102 92 86 90 95 93
Gnesta 100 95 91 99 89 93 101 95 94 96
Katrineholm 100 104 103 103 108 94 100 106 102 101
Nyköping 100 99 100 93 97 99 100 96 94 99
Oxelösund 100 91 97 98 96 93 105 102 97 95
Strängnäs 100 100 95 96 92 94 94 90 90 96
Trosa 100 107 107 103 110 105 106 105 107 104
Vingåker 100 94 125 95 82 93 96 106 110 121
Södermanlands län 100 100 101 97 99 97 98 100 99 99
Riket 100 99 100 95 97 97 99 99 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta