Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Tals inbördes relation, positionssystemet Förståelse för räknesätt Tid, volym Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Mönster, matematiska likheter Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Eskilstuna 1 369 89,3 80,2 87,7 83,7 82,7 82,6 70,6 90,9 86,3
Flen 202 79,9 81,6 87,0 84,4 76,0 78,9 72,7 90,7 81,9
Gnesta 134 86,9 84,5 90,7 88,4 90,6 86,6 75,0 94,5 94,5
Katrineholm 382 92,1 87,0 91,0 83,9 82,3 89,1 80,0 94,0 87,2
Nyköping 665 91,0 84,2 87,4 86,6 80,0 85,4 70,9 92,6 89,2
Oxelösund 122 97,5 73,3 83,6 86,1 81,7 82,6 55,4 95,1 90,2
Strängnäs 459 92,2 85,5 89,7 87,6 86,5 86,3 75,3 93,7 88,3
Trosa 154 95,9 92,4 94,5 94,5 88,3 93,8 86,9 97,9 92,4
Vingåker 114 90,8 67,3 76,4 72,2 68,5 76,9 54,6 78,7 79,6
Södermanlands län 3 601 90,3 82,4 88,1 85,2 82,3 84,5 72,2 92,1 87,4
Riket 121 691 93,1 86,3 90,4 88,8 86,2 89,3 79,2 94,3 91,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta