Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2019/2020

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Eskilstuna

1 092

986

650

336

90,3

65,9

34,1

Flen

33

22

.

.

66,7

.

.

Gnesta

.

0

.

.

.

.

.

Katrineholm

340

284

.

.

83,5

.

.

Nyköping

753

708

374

334

94,0

52,8

47,2

Oxelösund

.

0

.

.

.

.

.

Strängnäs

253

228

184

.

90,1

80,7

.

Trosa

.

0

.

.

.

.

.

Vingåker

.

0

.

.

.

.

.

Södermanlands län

2 471

2 228

1 384

844

90,2

62,1

37,9

Riket

87 776

80 298

55 222

25 076

91,5

68,8

31,2

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Eskilstuna 62,1 63,7 65,3 62,8 69,0 64,8 65,9
Flen 64,9 55,1 72,3 64,3 . . .
Gnesta 0,0 0,0 . . . . .
Katrineholm 48,6 46,9 50,2 51,7 . . .
Nyköping 54,2 53,7 52,7 53,0 55,3 55,6 52,8
Oxelösund 0,0 0,0 .. 0,0 . . .
Strängnäs 83,5 81,4 85,9 84,5 87,8 79,3 80,7
Trosa . . . . . . .
Vingåker . . . . . . .
Södermanlands län 58,2 58,1 61,0 60,2 63,8 62,4 62,1
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Eskilstuna 100 103 105 101 111 104 106
Flen 100 85 111 99 . . .
Gnesta 100 . . . . . .
Katrineholm 100 97 103 106 . . .
Nyköping 100 99 97 98 102 103 97
Oxelösund 100 . . . . . .
Strängnäs 100 98 103 101 105 95 97
Trosa 100 . . . . . .
Vingåker 100 . . . . . .
Södermanlands län 100 100 105 104 110 107 107
Riket 100 102 103 104 106 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta