Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2016/2017 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Eskilstuna 52,8 40,4 46,7
Flen 42,6 34,3 38,2
Gnesta 39,4 21,9 30,8
Katrineholm 44,1 23,6 34,6
Nyköping 46,5 34,0 40,4
Oxelösund 38,5 13,8 25,5
Strängnäs 52,0 37,5 45,3
Trosa 51,0 26,0 38,4
Vingåker 25,0 24,3 24,6
Södermanlands län 48,1 33,9 41,2
Riket 52,5 40,3 46,4
Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Eskilstuna

43,3

44,3

53,6

45,6

45,4

43,3

48,5

51,1

52,3

55,9

52,8

Flen

37,0

47,1

51,9

38,9

47,5

46,2

47,4

38,7

37,5

42,6

42,6

Gnesta

40,0

42,0

41,8

25,0

43,2

42,6

34,5

37,7

33,3

41,9

39,4

Katrineholm

44,5

48,6

44,0

42,8

46,3

42,2

42,1

38,5

45,0

41,3

44,1

Nyköping

44,7

39,8

53,1

44,9

43,5

36,6

46,1

39,9

43,2

44,8

46,5

Oxelösund

46,5

43,5

38,2

45,6

31,6

34,5

32,6

36,2

19,5

31,1

38,5

Strängnäs

51,6

42,5

51,7

50,5

39,4

40,9

49,7

37,2

45,0

52,0

52,0

Trosa

43,1

53,7

34,4

39,4

29,6

45,7

43,0

53,1

31,0

28,3

51,0

Vingåker

29,3

38,0

29,3

30,9

41,2

21,7

29,4

24,4

34,2

34,4

25,0

Södermanlands län

43,7

43,9

49,4

43,8

43,1

40,8

45,5

43,1

44,6

47,1

48,1

Riket

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

52,5

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Eskilstuna

31,0

31,4

38,5

31,9

36,5

33,0

35,1

33,5

39,6

39,0

40,4

Flen

28,8

26,4

34,0

32,0

22,6

30,0

30,0

46,2

30,8

40,0

34,3

Gnesta

17,4

13,8

23,8

28,4

24,6

23,6

19,0

32,6

34,7

27,0

21,9

Katrineholm

27,5

29,9

32,9

29,6

29,3

28,2

27,4

32,4

26,4

29,1

23,6

Nyköping

30,7

33,1

27,8

29,0

23,6

27,4

28,1

37,3

28,1

31,3

34,0

Oxelösund

29,8

34,0

34,6

31,5

24,3

28,1

17,4

19,6

19,5

18,4

13,8

Strängnäs

31,5

33,3

32,8

32,4

32,4

40,4

35,1

35,5

25,9

32,5

37,5

Trosa

15,2

35,8

29,0

30,1

36,8

25,8

38,8

29,9

34,4

35,6

26,0

Vingåker

20,0

21,3

27,3

22,8

18,3

14,6

14,5

22,0

11,1

10,8

24,3

Södermanlands län

29,0

30,8

33,2

30,5

30,2

30,8

30,6

33,7

31,7

33,3

33,9

Riket

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

40,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2006/07=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2006/07=100

Kvinnor

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Eskilstuna

100

102

124

105

105

100

112

118

121

129

122

Flen

100

127

140

105

128

125

128

105

101

115

115

Gnesta

100

105

104

63

108

106

86

94

83

105

99

Katrineholm

100

109

99

96

104

95

95

86

101

93

99

Nyköping

100

89

119

100

97

82

103

89

97

100

104

Oxelösund

100

94

82

98

68

74

70

78

42

67

83

Strängnäs

100

82

100

98

76

79

96

72

87

101

101

Trosa

100

125

80

92

69

106

100

123

72

66

118

Vingåker

100

130

100

105

141

74

100

83

117

117

85

Södermanlands län

100

100

113

100

99

93

104

99

102

108

110

Riket

100

103

106

102

100

99

100

104

105

107

109

Kommun/Region

Index läsår 2006/07=100

Män

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Eskilstuna

100

101

124

103

118

106

113

108

128

126

130

Flen

100

92

118

111

78

104

104

160

107

139

119

Gnesta

100

79

137

163

141

136

109

187

199

155

126

Katrineholm

100

109

120

108

107

102

100

118

96

106

86

Nyköping

100

108

90

94

77

89

92

122

92

102

111

Oxelösund

100

114

116

106

81

94

58

66

65

62

46

Strängnäs

100

106

104

103

103

128

112

113

82

103

119

Trosa

100

236

191

198

242

170

255

196

226

234

171

Vingåker

100

106

136

114

92

73

73

110

56

54

122

Södermanlands län

100

106

115

105

104

106

106

116

109

115

117

Riket

100

104

106

101

100

100

100

109

106

107

110

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta