Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge

Andel övergångar till högre studier inom tre år bland de som avslutat gymnasiet 2016/17 är högst i Eskilstuna kommun där 46,7 procent började högskola/universitet. Lägst är andelen övergångar i Vingåkers kommun med 24,6 procent. Genomsnittet för Södermanlands län är 41,2 procent och genomsnttet för riket är 46,4 procent.

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2016/2017 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Eskilstuna 52,8 40,4 46,7
Flen 42,6 34,3 38,2
Gnesta 39,4 21,9 30,8
Katrineholm 44,1 23,6 34,6
Nyköping 46,5 34,0 40,4
Oxelösund 38,5 13,8 25,5
Strängnäs 52,0 37,5 45,3
Trosa 51,0 26,0 38,4
Vingåker 25,0 24,3 24,6
Södermanlands län 48,1 33,9 41,2
Riket 52,5 40,3 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Eskilstuna 36,7 37,8 46,2 38,4 41,1 38,1 41,8 42,5 46,0 47,5 46,7
Flen 33,1 36,4 43,3 35,3 34,1 38,0 38,9 42,5 33,9 41,2 38,2
Gnesta 29,2 26,9 33,1 27,0 34,8 33,0 26,7 35,4 34,0 33,8 30,8
Katrineholm 36,3 39,8 38,3 36,7 37,7 35,8 34,9 35,3 36,7 35,6 34,6
Nyköping 37,4 36,4 40,6 36,4 33,6 32,2 36,4 38,6 36,1 38,0 40,4
Oxelösund 37,0 38,4 36,4 38,7 27,6 31,3 23,2 28,1 19,5 25,3 25,5
Strängnäs 41,5 38,3 41,8 41,7 28,8 40,7 42,4 36,4 35,1 42,5 45,3
Trosa 30,8 43,8 31,7 34,7 36,6 37,7 41,1 39,7 33,0 31,4 38,4
Vingåker 24,6 29,9 28,0 26,8 42,5 18,8 21,7 23,2 23,0 21,7 24,6
Södermanlands län 36,1 37,3 41,3 37,0 37,0 35,9 37,9 38,4 38,2 40,2 41,2
Riket 42,5 43,9 45,1 43,0 43,0 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2006/07=100

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Eskilstuna 100 103 126 105 112 104 114 116 125 129 127
Flen 100 110 131 107 103 115 118 128 102 124 115
Gnesta 100 92 113 93 119 113 92 121 116 116 105
Katrineholm 100 110 106 101 104 99 96 97 101 98 95
Nyköping 100 97 109 97 90 86 97 103 97 102 108
Oxelösund 100 104 99 105 74 84 63 76 53 68 69
Strängnäs 100 92 101 100 69 98 102 88 85 102 109
Trosa 100 142 103 113 119 122 133 129 107 102 125
Vingåker 100 122 114 109 173 76 88 94 93 88 100
Södermanlands län 100 103 114 102 102 100 105 106 106 111 114
Riket 100 103 106 101 101 99 100 106 106 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta