Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge

Andelen som börjar högre studier inom tre år efter gymnasieexamen var efter avgångsåret 2016/2017 lägre i Södermanlands län än genomsnittet för riket.

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Södermanlands län Riket
1995/1996 37,7 37,0
1996/1997 34,2 38,2
1997/1998 37,7 39,6
1998/1999 39,3 42,7
1999/2000 36,7 42,7
2000/2001 39,4 45,9
2001/2002 39,7 44,8
2002/2003 38,6 43,9
2003/2004 35,8 42,3
2004/2005 34,2 40,9
2005/2006 34,3 41,1
2006/2007 36,1 42,5
2007/2008 37,3 43,9
2008/2009 41,3 45,1
2009/2010 37,0 43,0
2010/2011 37,0 43,0
2011/2012 35,9 42,2
2012/2013 37,9 42,5
2013/2014 38,4 45,1
2014/2015 38,2 44,9
2015/2016 40,2 45,5
2016/2017 41,2 46,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta