Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2021-03-02
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge

I studiecirkeln bygger arbetet på deltagaren eget kunskapssökande utifrån egna behov och intressen. Organisatoriskt är studiecirkeln en liten grupp människor som under en längre tid, återkommande träffas och bedriver studier under ledning av godkänd ledare. Flens kommun har 173 studiecirkeldeltagare per 1000 invånare. Oxelösunds kommun har 24. Genomsnittet för länet är 104 och för riket 87 deltagare per 1000 invånare.

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2020

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Eskilstuna 136
Flen 173
Gnesta 51
Katrineholm 122
Nyköping 86
Oxelösund 24
Strängnäs 50
Trosa 28
Vingåker 141
Södermanlands län 104
Riket 87
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 212 223 211 227 235 228 233 233 206 213 136
Flen 270 261 277 321 303 257 244 230 267 253 173
Gnesta 114 105 92 109 157 112 89 84 97 98 51
Katrineholm 239 237 238 248 271 300 284 290 244 214 122
Nyköping 200 198 189 175 199 199 208 197 180 215 86
Oxelösund 97 84 88 75 80 209 145 85 68 76 24
Strängnäs 156 143 129 120 110 107 96 96 94 99 50
Trosa 80 61 69 60 112 113 89 73 49 59 28
Vingåker 230 214 228 246 269 243 209 269 321 290 141
Södermanlands län 206 200 189 195 208 208 203 198 182 187 104
Riket 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150 87
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 105 100 107 111 108 110 110 97 100 64
Flen 100 97 103 119 112 95 90 85 99 94 64
Gnesta 100 92 81 96 138 98 78 74 85 86 44
Katrineholm 100 99 100 104 113 125 119 122 102 90 51
Nyköping 100 99 95 87 100 99 104 99 90 107 43
Oxelösund 100 87 91 78 82 215 150 87 71 78 25
Strängnäs 100 92 83 77 71 68 62 61 60 64 32
Trosa 100 76 86 75 140 141 111 92 61 74 35
Vingåker 100 93 99 107 117 106 91 117 139 126 61
Södermanlands län 100 97 92 95 101 101 98 96 88 91 50
Riket 100 98 94 88 92 89 88 87 84 78 46

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta