Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2021-05-06
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2020

                 

Högsta utbildningsnivå

Södermanlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal           

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

6 850

12,6

4 454

24,0

208 721

10,4

123 160

18,0

Gymn högst 2 år

14 925

27,4

4 517

24,3

441 705

21,9

134 446

19,6

Gymn mer än 2 år

17 485

32,1

2 763

14,9

580 815

28,8

95 878

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

7 554

13,9

2 485

13,4

313 936

15,6

99 085

14,5

Eftergymn 3 år eller mer

7 080

13,0

3 045

16,4

432 515

21,5

150 543

22,0

Forskarutbildning

267

0,5

165

0,9

24 072

1,2

16 485

2,4

Uppgift saknas

320

0,6

1 147

6,2

11 809

0,6

64 890

9,5

Befolkning 25-64 år

54 481

100

18 576

100

2 013 573

100

684 487

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Södermanlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

4 260

8,1

4 675

25,1

115 965

6,0

120 216

17,8

Gymn högst 2 år

10 825

20,5

3 755

20,1

316 365

16,4

114 002

16,9

Gymn mer än 2 år

14 270

27,1

2 630

14,1

471 958

24,5

92 655

13,7

Eftergymn mindre än 3 år

8 141

15,4

2 430

13,0

315 263

16,4

96 695

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

14 833

28,1

4 165

22,3

677 728

35,2

196 647

29,1

Forskarutbildning

222

0,4

126

0,7

19 018

1,0

12 666

1,9

Uppgift saknas

185

0,4

873

4,7

8 096

0,4

42 037

6,2

Befolkning 25-64 år

52 736

100

18 654

100

1 924 393

100

674 918

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta