Geografi

Västerbotten är landets näst största län och till ytan något större än en åttondel av Sveriges totala landareal. Största delen består av skogsmark, berg och fjäll.

Länets regioner kan naturgeografiskt indelas i slättlandskap vid norra Bottenviken och en skärgård med sandiga öar. Inlandet präglas av en terräng med berg och kullar med omväxlande barrskog, myrar och fjällhedar. I högfjällsregionen finns branta fjäll och glaciärer samt lågt belägna vegetationsgränser.
År 1588 grundades länets första stad Umeå men staden tynade snart bort. Umeå blev återigen stad år 1622.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta