Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Geografi // Öar, areal och strandlängd

Öar, areal och strandlängd

Senast uppdaterad 2013-10-16
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Av Västerbottens läns totalt 14 758 öar är 58 bebodda och 472 bebyggda.

Öar i hav och insjö, areal och strand-/kustlängd

         

Kommun/Region

Öar i insjöar

 

Antal

Landareal, ha

Strandlängd öar, km

 

Bjurholm

150

70

31

 

Dorotea

476

256

132

 

Lycksele

708

798

235

 

Malå

178

1 982

64

 

Nordmaling

191

66

29

 

Norsjö

533

305

150

 

Robertsfors

372

27

37

 

Skellefteå

1 226

1 531

284

 

Sorsele

1 628

1 771

753

 

Storuman

1 719

3 402

776

 

Umeå

503

2 736

96

 

Vilhelmina

1 507

872

546

 

Vindeln

432

283

134

 

Vännäs

65

22

12

 

Åsele

671

575

285

 

Västerbottens län

10 345

14 696

3 564

 

Riket

123 459

232 741

33 058

 
         
         

Kommun/Region

Öar i hav

Antal

Landareal, ha

Kustlängd öar, km

Kustlängd, fastland, km

Nordmaling

765

1 027

197

215

Robertsfors

452

428

107

156

Skellefteå

695

2 740

314

531

Umeå

2 502

7 272

768

456

Västerbottens län

4 413

11 467

1 386

1 358

Riket

98 372

824 631

33 050

11 607

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta