Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2018-10-08
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Länets största öar är Ängesön, Holmön och Obbolaön.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Bjurholm

17

68

50

14

1

 

 

 

150

Dorotea

33

225

174

40

4

 

 

 

476

Lycksele

23

298

305

69

13

 

 

 

708

Malå

5

81

64

25

2

 

1

 

178

Nordmaling

308

406

155

69

17

1

 

 

956

Norsjö

53

258

171

46

5

 

 

 

533

Robertsfors

308

360

104

41

11

 

 

 

824

Skellefteå

384

802

478

219

31

7

 

 

1 921

Sorsele

21

606

752

227

20

2

 

 

1 628

Storuman

54

665

763

197

33

7

 

 

1 719

Umeå

1 078

1 203

455

214

46

6

3

 

3 005

Vilhelmina

62

596

678

157

14

 

 

 

1 507

Vindeln

42

165

167

55

3

 

 

 

432

Vännäs

9

32

17

7

 

 

 

 

65

Åsele

36

294

267

61

13

 

 

 

671

Västerbottens län

2 428

6 056

4 597

1 436

214

23

4

0

14 758

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta