Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Politik // Valresultat landstingsvalet

Valresultat landstingsvalet

Senast uppdaterad 2018-09-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
Procent- och mandatfördelning landstingsfullmäktigvalet 2018. Västerbottens län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 24 316 13,7 10
Centerpartiet 20 005 11,3 8
Liberalerna (fd Folkpartiet) 14 078 8,0 6
Kristdemokraterna 10 594 6,0 4
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 62 782 35,5 26
Vänsterpartiet 23 905 13,5 10
Miljöpartiet de gröna 5 892 3,3 2
Sverigedemokraterna 11 928 6,7 5
Feministiskt intitiativ 1 460 0,8
Övriga anmälda partier 1 911 1,1
Samtliga partier 176 871 100 71
Summa giltiga röster 176 871
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 114
Ogiltiga röster blanka 3 192
Ogiltiga röster övriga 96
Summa avgivna röster 180 273
Röstberättigade 211 574
Valdeltagande 85,2
Mandatfördelning i landstingsfullmäktige efter valen 1998-2018. Västerbottens län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Moderaterna 8 5 8 10 9 10
Centerpartiet 6 8 8 6 6 8
Liberalerna (fd Folkpartiet) 6 9 7 7 6 6
Kristdemokraterna 7 6 6 4 4 4
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 32 33 32 33 30 26
Vänsterpartiet 9 8 7 7 9 10
Miljöpartiet de gröna 3 2 3 4 4 2
Sverigedemokraterna 3 5
Övriga anmälda partier
Samtliga partier 71 71 71 71 71 71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta