Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2023-01-18
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2022. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder  

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arboga

94

3,1

98

2,9

Fagersta

105

3,8

110

3,4

Hallstahammar

84

2,4

105

2,6

Kungsör

65

3,5

72

3,4

Köping

156

2,7

186

3,0

Norberg

37

3,0

47

3,7

Sala

129

2,5

141

2,5

Skinnskatteberg

28

3,2

30

3,1

Surahammar

50

2,3

61

2,5

Västerås

1 174

3,1

1 198

3,0

Västmanlands län

1 922

3,0

20 146

3,0

Riket

76 877

3,1

83 174

3,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2013-2022. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder  

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arboga

5,8

6,0

5,3

5,0

3,7

3,4

3,8

5,1

3,9

3,1

Fagersta

5,5

7,2

7,5

5,5

5,1

4,3

4,8

4,9

4,3

3,8

Hallstahammar

5,3

4,5

3,6

3,0

2,8

3,2

3,8

5,0

3,6

2,4

Kungsör

5,4

5,2

5,3

5,1

3,8

3,6

3,8

4,0

3,2

3,5

Köping

5,6

5,1

4,2

4,1

3,5

3,5

4,0

4,7

3,7

2,7

Norberg

4,0

5,0

5,4

4,8

4,0

3,6

4,2

4,3

3,8

3,0

Sala

4,3

3,7

3,4

3,3

3,3

3,1

3,7

4,2

3,1

2,5

Skinnskatteberg

3,5

5,1

4,8

3,8

3,1

2,6

3,4

3,6

3,8

3,2

Surahammar

4,8

4,1

3,2

3,4

3,0

2,5

3,3

4,3

3,2

2,3

Västerås

5,5

4,8

4,4

4,1

4,5

3,9

4,0

5,2

3,9

3,1

Västmanlands län

5,3

4,9

4,5

4,1

4,1

3,7

4,0

4,9

3,7

3,0

Riket

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

3,6

3,1

                     

Kommun/Region

Män

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arboga

5,4

6,1

6,3

6,1

3,5

2,8

3,6

4,8

3,6

2,9

Fagersta

5,3

7,8

8,2

6,6

5,4

4,6

5,3

5,4

4,7

3,4

Hallstahammar

5,6

4,7

3,9

3,4

3,3

3,4

3,8

4,8

3,2

2,6

Kungsör

5,6

5,7

6,4

7,3

5,8

3,6

2,9

5,0

4,0

3,4

Köping

5,2

5,4

4,7

4,8

3,7

3,4

4,1

5,0

3,5

3,0

Norberg

4,8

7,1

9,3

7,9

5,7

3,6

5,2

5,9

4,6

3,7

Sala

4,8

4,2

3,9

4,4

4,0

3,1

3,3

4,6

3,2

2,5

Skinnskatteberg

4,2

5,2

6,1

4,6

4,1

3,5

3,0

4,5

3,4

3,1

Surahammar

4,2

4,3

4,0

4,2

3,6

3,0

3,2

5,2

3,8

2,5

Västerås

5,7

5,3

5,1

5,2

5,4

4,3

4,2

5,6

4,1

3,0

Västmanlands län

5,4

5,4

5,2

5,2

4,8

3,9

4,0

5,3

3,9

3,0

Riket

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

4,0

3,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2013-2022. Index år 2013=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2013=100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arboga

100

104

92

87

64

58

66

88

67

54

Fagersta

100

131

136

100

93

78

87

89

79

69

Hallstahammar

100

84

68

57

53

61

72

95

68

44

Kungsör

100

96

99

95

71

67

71

74

59

65

Köping

100

91

74

73

62

63

72

84

66

49

Norberg

100

125

136

120

99

89

105

109

95

76

Sala

100

86

79

78

76

73

86

97

71

59

Skinnskatteberg

100

143

136

107

88

75

95

102

107

90

Surahammar

100

84

66

71

63

53

67

90

66

48

Västerås

100

87

80

74

82

72

73

94

70

57

Västmanlands län

100

92

84

77

77

70

75

93

70

57

Riket

100

93

89

86

88

87

86

121

86

74

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2013=100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arboga

100

112

116

113

65

52

66

89

67

53

Fagersta

100

148

155

125

103

87

100

103

89

65

Hallstahammar

100

83

69

60

59

61

68

85

58

47

Kungsör

100

102

115

132

105

65

52

90

72

61

Köping

100

104

91

92

71

65

80

96

67

57

Norberg

100

148

193

164

118

76

107

123

95

76

Sala

100

87

81

91

82

64

69

95

66

52

Skinnskatteberg

100

124

148

112

98

85

71

108

81

74

Surahammar

100

102

96

101

85

72

77

123

91

59

Västerås

100

93

90

91

94

75

73

99

72

53

Västmanlands län

100

99

97

95

89

72

74

98

72

55

Riket

100

95

91

89

87

80

79

145

83

66

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta