Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2022-01-13
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2021. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder  

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arboga

122

3,9

126

3,6

Fagersta

126

4,3

157

4,7

Hallstahammar

131

3,6

133

3,2

Kungsör

59

3,2

85

4,0

Köping

217

3,7

229

3,5

Norberg

47

3,8

64

4,6

Sala

162

3,1

185

3,2

Skinnskatteberg

34

3,8

34

3,4

Surahammar

73

3,2

96

3,8

Västerås

1 482

3,9

1 668

4,1

Västmanlands län

2 453

3,7

2 779

3,9

Riket

91 179

3,6

103 590

4,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2012-2021. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder  

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arboga

4,6

5,8

6,0

5,3

5,0

3,7

3,4

3,8

5,1

3,9

Fagersta

5,6

5,5

7,2

7,5

5,5

5,1

4,3

4,8

4,9

4,3

Hallstahammar

5,6

5,3

4,5

3,6

3,0

2,8

3,2

3,8

5,0

3,6

Kungsör

3,8

5,4

5,2

5,3

5,1

3,8

3,6

3,8

4,0

3,2

Köping

5,4

5,6

5,1

4,2

4,1

3,5

3,5

4,0

4,7

3,7

Norberg

3,8

4,0

5,0

5,4

4,8

4,0

3,6

4,2

4,3

3,8

Sala

4,6

4,3

3,7

3,4

3,3

3,3

3,1

3,7

4,2

3,1

Skinnskatteberg

3,3

3,5

5,1

4,8

3,8

3,1

2,6

3,4

3,6

3,8

Surahammar

5,2

4,8

4,1

3,2

3,4

3,0

2,5

3,3

4,3

3,2

Västerås

5,3

5,5

4,8

4,4

4,1

4,5

3,9

4,0

5,2

3,9

Västmanlands län

5,2

5,3

4,9

4,5

4,1

4,1

3,7

4,0

4,9

3,7

Riket

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arboga

4,4

5,4

6,1

6,3

6,1

3,5

2,8

3,6

4,8

3,6

Fagersta

5,3

5,3

7,8

8,2

6,6

5,4

4,6

5,3

5,4

4,7

Hallstahammar

6,0

5,6

4,7

3,9

3,4

3,3

3,4

3,8

4,8

3,2

Kungsör

5,2

5,6

5,7

6,4

7,3

5,8

3,6

2,9

5,0

4,0

Köping

5,5

5,2

5,4

4,7

4,8

3,7

3,4

4,1

5,0

3,5

Norberg

4,1

4,8

7,1

9,3

7,9

5,7

3,6

5,2

5,9

4,6

Sala

4,0

4,8

4,2

3,9

4,4

4,0

3,1

3,3

4,6

3,2

Skinnskatteberg

3,8

4,2

5,2

6,1

4,6

4,1

3,5

3,0

4,5

3,4

Surahammar

3,9

4,2

4,3

4,0

4,2

3,6

3,0

3,2

5,2

3,8

Västerås

5,6

5,7

5,3

5,1

5,2

5,4

4,3

4,2

5,6

4,1

Västmanlands län

5,3

5,4

5,4

5,2

5,2

4,8

3,9

4,0

5,3

3,9

Riket

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

4,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2012-2021. Index år 2012=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2012=100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arboga

100

125

129

115

108

80

72

82

110

84

Fagersta

100

99

130

135

98

92

77

86

88

78

Hallstahammar

100

94

79

64

54

50

57

67

90

64

Kungsör

100

143

137

142

136

101

96

101

106

84

Köping

100

103

93

77

75

64

65

74

86

68

Norberg

100

104

129

141

124

103

93

109

113

99

Sala

100

93

80

74

72

70

68

80

90

66

Skinnskatteberg

100

108

155

147

116

95

81

103

110

116

Surahammar

100

93

78

61

66

59

49

63

83

62

Västerås

100

103

90

83

76

85

74

76

97

73

Västmanlands län

100

103

95

86

79

80

72

77

96

73

Riket

100

98

91

87

84

86

85

84

118

84

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2012=100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arboga

100

123

138

143

138

80

63

81

109

82

Fagersta

100

100

148

154

125

102

87

100

103

89

Hallstahammar

100

94

78

65

56

55

57

63

80

54

Kungsör

100

107

110

123

142

112

69

56

97

77

Köping

100

94

98

86

87

67

61

75

91

63

Norberg

100

118

174

227

193

139

89

126

144

112

Sala

100

122

106

99

112

101

79

84

117

81

Skinnskatteberg

100

109

136

161

122