Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2020-12-31 i Västmanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Västmanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 692

8 187

2,8

3,0

2,8

2,9

5-9

8 031

8 457

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

7 807

8 589

2,8

3,1

2,9

3,1

15-19

7 632

8 056

2,8

2,9

2,7

2,9

20-24

6 668

8 019

2,4

2,9

2,6

3,0

25-29

8 883

9 429

3,2

3,4

3,4

3,6

30-34

9 025

9 623

3,3

3,5

3,5

3,7

35-39

7 962

8 285

2,9

3,0

3,1

3,3

40-44

7 758

7 973

2,8

2,9

3,0

3,1

45-49

8 451

8 674

3,0

3,1

3,2

3,3

50-54

8 860

9 356

3,2

3,4

3,2

3,3

55-59

8 838

9 121

3,2

3,3

3,1

3,1

60-64

7 522

7 871

2,7

2,8

2,7

2,8

65-69

7 463

7 177

2,7

2,6

2,6

2,6

70-74

8 216

7 780

3,0

2,8

2,7

2,6

75-79

7 071

6 312

2,6

2,3

2,3

2,1

80-84

4 598

3 968

1,7

1,4

1,5

1,2

85-89

2 803

1 956

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 550

761

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

484

144

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

74

15

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

137 388

139 753

49,6

50,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta