Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Jämställdhet // Föräldrapenning ersatta dagar

Föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arboga 27,4 72,6
Fagersta 28,4 71,6
Hallstahammar 29,9 70,1
Kungsör 29,4 70,6
Köping 26,6 73,4
Norberg 23,2 76,8
Sala 28,3 71,7
Skinnskatteberg 29,3 70,7
Surahammar 28,5 71,5
Västerås 29,6 70,4
Västmanlands län 28,9 71,1
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2010-2020. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 25,9 19,5 21,0 22,5 21,8 22,9 22,8 24,0 24,8 28,1 27,4
Fagersta 22,6 23,9 24,0 26,1 26,9 25,0 27,2 27,4 27,9 30,7 28,4
Hallstahammar 20,8 21,9 20,2 21,1 24,5 23,4 24,7 26,5 26,5 26,6 29,9
Kungsör 25,8 22,4 25,7 23,0 24,7 25,8 28,2 25,9 29,9 28,5 29,4
Köping 19,1 20,8 21,1 21,7 22,8 24,4 22,1 23,8 25,5 28,4 26,6
Norberg 25,6 26,2 22,3 22,5 26,9 25,4 25,0 23,3 22,9 28,1 23,2
Sala 19,6 18,8 21,0 22,7 23,6 24,9 27,3 26,3 27,3 28,7 28,3
Skinnskatteberg 20,4 23,8 22,1 18,5 21,8 23,5 27,1 27,5 27,9 24,6 29,3
Surahammar 23,4 24,4 24,7 24,2 23,0 26,5 24,1 25,4 26,4 30,5 28,5
Västerås 23,5 23,5 24,5 24,3 25,5 26,8 26,9 27,0 28,6 29,1 29,6
Västmanlands län 22,7 22,6 23,4 23,5 24,8 25,8 26,0 26,3 27,7 28,8 28,9
Riket 23,1 23,7 24,4 24,4 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 100 75 81 87 84 88 88 93 96 108 106
Fagersta 100 106 106 115 119 111 120 121 123 136 126
Hallstahammar 100 106 97 102 118 113 119 128 128 128 144
Kungsör 100 87 100 89 96 100 109 100 116 110 114
Köping 100 109 110 114 119 128 116 125 134 147 139
Norberg 100 102 87 88 105 99 98 91 89 112 91
Sala 100 96 107 116 120 127 139 134 139 125 144
Skinnskatteberg 100 117 109 91 107 115 133 135 137 150 144
Surahammar 100 105 105 103 98 113 103 109 113 124 122
Västerås 100 100 104 103 109 114 114 115 122 123 126
Västmanlands län 100 100 103 104 109 114 115 116 122 132 127
Riket 100 103 106 106 108 113 117 121 127 130 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta