Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Jämställdhet // Jämställdhet i kommunernas ful…

Jämställdhet i kommunernas fullmäktige

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2018

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Arboga

14

27

41

34,1

65,9

100

Fagersta

15

20

35

42,9

57,1

100

Hallstahammar

23

21

44

52,3

47,7

100

Kungsör

17

14

31

54,8

45,2

100

Köping

22

27

49

44,9

55,1

100

Norberg

14

17

31

45,2

54,8

100

Sala

20

25

45

44,4

55,6

100

Skinnskatteberg

16

15

31

51,6

48,4

100

Surahammar

13

18

31

41,9

58,1

100

Västerås

30

31

61

49,2

50,8

100

Genomsnitt Västmanlands län

184

215

399

46,1

53,9

100

Genomsnitt Riket

5 493

7 185

12 678

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Arboga

31,7

31,7

29,3

43,9

46,3

39,0

39,0

48,8

39,0

34,1

Fagersta

24,4

22,0

34,1

48,8

40,0

45,7

45,7

42,9

40,0

42,9

Hallstahammar

30,6

36,7

34,7

40,8

40,8

40,0

35,6

44,4

44,4

52,3

Heby

24,4

22,0

24,4

36,6

39,0

42,9

41,5

 

 

 

Kungsör

38,5

41,0

41,0

41,0

46,2

51,3

44,7

53,8

53,8

54,8

Köping

28,6

30,6

34,7

40,8

51,0

44,9

42,9

40,8

46,9

44,9

Norberg

31,4

38,2

45,7

40,0

42,9

41,9

41,9

45,2

35,5

45,2

Sala

24,5

32,7

30,6

30,6

40,8

36,7

35,6

37,8

42,2

44,4

Skinnskatteberg

35,9

43,6

41,0

43,6

48,4

51,6

48,4

54,8

51,6

51,6

Surahammar

28,2

30,8

33,3

46,2

38,5

41,0

50,0

51,3

42,1

41,9

Västerås

40,0

32,3

38,5

44,6

45,9

42,6

44,3

42,6

44,3

49,2

Genomsnitt Västmanlands län

31,0

32,7

35,1

41,5

43,7

43,1

42,4

45,7

44,1

46,1

Genomsnitt Riket

30,3

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Arboga

105

94

86

106

111

92

92

113

89

79

Fagersta

80

65

100

118

96

108

108

100

91

99

Hallstahammar

101

109

102

99

98

94

84

103

102

121

Heby

80

65

72

89

94

101

98

 

 

 

Kungsör

127

121

120

99

111

121

106

125

123

127

Köping

94

91

102

99

123

106

101

95

107

104

Norberg

104

113

134

97

103

99

99

105

81

104

Sala

81

97

90

74

98

87

84

88

97

103

Skinnskatteberg

118

129

120

106

116

122

114

128

118

119

Surahammar

93

91

98

112

92

97

118

119

96

97

Västerås

132

96

113

108

110

101

105

99

101

114

Genomsnitt Västmanlands län

102

97

103

100

105

102

100

106

101

106

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta