Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Turism // Hotellgästerna fördelade efter…

Hotellgästerna fördelade efter målgrupp

Senast uppdaterad 2021-04-07
Förklaring

Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala:

  • Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell företagsrabatt)
  • Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på hotellet
  • Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista
  • Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och reser främst över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell
PDF
Diagram nuläge

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2020

         

 

Belagda rum

Procentuell fördelning

Västmanlands län

Riket              

Västmanlands län

Riket

Affärsresenärer

134 511

6 142 041

44,5

43,1

Konferensdeltagare

19 043

726 784

6,3

5,1

Gruppresenärer

16 323

627 030

5,4

4,4

Fritidsresenärer

132 395

6 754 820

43,8

47,4

Totalt

302 272

14 250 675

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket

         

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2000-2020

           

Västmanlands län, antal

År

Affärs- resenärer

Konferens- deltagare

Grupp- resenärer

Fritids- resenärer

Totalt

2000

168 433

36 278

20 730

33 687

259 128

2001

153 243

51 947

15 584

38 960

259 734

2002

155 021

41 339

18 086

43 923

258 368

2003

140 970

39 570

19 785

46 990

247 315

2004

147 318

37 867

23 861

50 316

259 363

2005

158 000

36 893

23 794

48 656

267 343

2006

161 294

39 578

19 247

50 963

271 082

2007

182 807

32 917

24 688

53 490

293 902

2008

189 321

30 476

30 784

57 566

307 839

2009

175 034

25 749

32 114

56 416

289 313

2010

184 923

27 106

27 106

62 344

301 177

2011

191 878

33 843

25 770

58 992

310 483

2012

177 649

34 234

29 608

67 235

308 418

2013

179 016

31 367

27 248

79 211

316 843

2014

181 863

27 312

22 813

89 004

321 313

2015

196 972

25 620

30 278

79 854

332 723

2016

203 025

24 697

24 055

68 958

320 734

2017

205 203

38 409

27 028

84 997

355 637

2018

218 842

49 388

37 041

120 491

425 762

2019

210 218

52 004

36 138

142 349

440 708

2020

134 511,0

19 043,1

16 322,7

132 395,1

302 272

Västmanlands län, procent

År

Affärs- resenärer

Konferens- deltagare

Grupp- resenärer

Fritids- resenärer

Totalt

2000

65,0

14,0

8,0

13,0

100

2001

59,0

20,0

6,0

15,0

100

2002

60,0

16,0

7,0

17,0

100

2003

57,0

16,0

8,0

19,0

100

2004

56,8

14,6

9,2

19,4

100

2005

59,1

13,8

8,9

18,2

100

2006

59,5

14,6

7,1

18,8

100

2007

62,2

11,2

8,4

18,2

100

2008

61,5

9,9

10,0

18,7

100

2009

60,5

8,9

11,1

19,5

100

2010

61,4

9,0

9,0

20,7

100

2011

61,8

10,9

8,3

19,0

100

2012

57,6

11,1

9,6

21,8

100

2013

56,5

9,9

8,6

25,0

100

2014

56,6

8,5

7,1

27,7

100

2015

59,2

7,7

9,1

24,0

100

2016

63,3

7,7

7,5

21,5

100

2017

57,7

10,8

7,6

23,9

100

2018

51,4

11,6

8,7

28,3

100

2019

47,7

11,8

8,2

32,3

100

2020

44,5

6,3

5,4

43,8