Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Turism // Hotellgästerna fördelade efter…

Hotellgästerna fördelade efter målgrupp

Senast uppdaterad 2022-04-06
Förklaring

Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala:

  • Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell företagsrabatt)
  • Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på hotellet
  • Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista
  • Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och reser främst över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell
PDF
Diagram nuläge

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2021

         

 

Belagda rum

Procentuell fördelning

Västmanlands län

Riket              

Västmanlands län

Riket

Affärsresenärer

139 415

7 318 360

39,2

40,6

Konferensdeltagare

24 184

955 352

6,8

5,3

Gruppresenärer

20 983

739 046

5,9

4,1

Fritidsresenärer

171 068

9 012 759

48,1

50,0

Totalt

355 651

18 025 518

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2001-2021

           

Västmanlands län, antal

År

Affärs- resenärer

Konferens- deltagare

Grupp- resenärer

Fritids- resenärer

Totalt

2001

153 243

51 947

15 584

38 960

259 734

2002

155 021

41 339

18 086

43 923

258 368

2003

140 970

39 570

19 785

46 990

247 315

2004

147 318

37 867

23 861

50 316

259 363

2005

158 000

36 893

23 794

48 656

267 343

2006

161 294

39 578

19 247

50 963

271 082

2007

182 807

32 917

24 688

53 490

293 902

2008

189 321

30 476

30 784

57 566

307 839

2009

175 034

25 749

32 114

56 416

289 313

2010

184 923

27 106

27 106

62 344

301 177

2011

191 878

33 843

25 770

58 992

310 483

2012

177 649

34 234

29 608

67 235

308 418

2013

179 016

31 367

27 248

79 211

316 843

2014

181 863

27 312

22 813

89 004

321 313

2015

196 972

25 620

30 278

79 854

332 723

2016