Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2022-05-23
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Västmanlands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2022K1 319 78 397
2021K4 405 66 471
2021K3 123 35 158
2021K2 274 77 351
2021K1 12 47 59
2020K4 329 121 450
2020K3 98 70 168
2020K2 320 115 435
2020K1 129 53 182
2019K4 31 54 85
2019K3 336 44 380
2019K2 150 54 204
2019K1 425 42 467
2018K4 240 161 401
2018K3 189 64 253
2018K2 153 82 235
2018K1 43 48 91
2017K4 127 102 229
2017K3 326 50 376
2017K2 14 45 59
2017K1 130 46 176
2016K4 106 106 212
2016K3 94 41 135
2016K2 373 61 434
2016K1 8 46 54
2015K4 295 48 343
2015K3 63 34 97
2015K2 46 27 73
2015K1 17 29 46
2014K4 253 40 293
2014K3 0 20 20
2014K2 0 38 38
2014K1 198 22 220
2013K4 231 65 296
2013K3 148 13 161
2013K2 45 24 69
2013K1 66 45 111
2012K4 112 14 126
2012K3 6 5 11
2012K2 60 31 91
2012K1 567 75 642

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta