Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2022-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2018/2019 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arboga 55,9 39,6 48,2
Fagersta 43,2 28,3 34,9
Hallstahammar 55,2 36,2 47,4
Kungsör 50,0 22,2 35,7
Köping 51,0 30,4 40,5
Norberg 56,3 30,8 40,5
Sala 51,9 31,8 41,4
Skinnskatteberg 33,3 30,0 26,3
Surahammar 35,7 37,1 36,4
Västerås 63,7 45,9 54,5
Västmanlands län 57,6 40,0 48,6
Riket 56,2 41,8 49,0

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2008/09-2018/19 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Arboga

47,4

49,4

40,7

54,8

51,8

63,3

47,4

49,1

51,7

47,4

55,9

Fagersta

56,1

35,9

50,8

47,2

24,6

41,0

36,6

44,7

52,6

45,1

43,2

Hallstahammar

45,7

49,5

39,4

43,9

37,3

40,7

46,6

25,0

42,9

34,5

55,2

Kungsör

36,8

42,0

59,0

25,9

48,0

31,3

40,0

50,0

52,5

51,5

50,0

Köping

53,1

44,7

45,3

48,0

43,8

43,2

47,6

53,1

44,0

50,0

51,0

Norberg

41,7

44,4

35,5

53,8

40,7

26,7

22,2

33,3

34,6

30,0

56,3

Sala

45,1

34,5

42,6

31,4

27,4

43,2

35,7

51,2

48,2

41,7

51,9

Skinnskatteberg

35,0

27,3

48,1

36,4

42,9

30,8

60,0

30,0

58,3

40,0

33,3

Surahammar

38,9

41,9

45,8

56,5

33,3

29,4

32,4

29,0

51,5

44,4

35,7

Västerås

53,9

50,5

57,7

52,4

51,7

56,0

58,0

54,3

55,4

61,5

63,7

Västmanlands län

50,4

46,5

51,7

48,7

45,8

50,0

51,1

50,1

52,0

53,7

57,6

Riket

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

52,5

55,1

56,2

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Arboga

34,8

35,1

28,8

25,8

41,9

39,1

44,4

32,7

33,3

25,9

39,6

Fagersta

33,8

30,6

24,6

28,6

23,9

29,3

35,8

24,2

36,2

37,5

28,3

Hallstahammar

34,3

33,7

25,6

25,6

23,4

26,2

32,7

34,1

28,8

24,6

36,2

Kungsör

34,1

41,9

39,3

36,7

24,0

17,1

36,4

47,4

33,3

40,0

22,2

Köping

34,0

37,5

34,9

28,5

34,1

29,7

38,3

27,3

32,0

27,7

30,4

Norberg

20,0

33,3

13,3

45,2

24,1

25,0

33,3

33,3

44,0

41,7

30,8

Sala

31,4

31,4

31,1

29,5

36,0

32,4

30,3

27,1

35,1

41,3

31,8

Skinnskatteberg

7,7

22,2

4,8

13,0

17,4

30,8

18,2

28,6

37,5

41,2

30,0

Surahammar

26,1

27,4

23,6

28,6

15,6

22,5

25,7

31,3

12,1

38,2

37,1

Västerås

41,6

39,3

38,3

37,7

42,9

45,5

48,4

46,3

44,9

51,1

45,9

Västmanlands län

36,8

36,5

33,7

33,7

37,4

37,6

42,3

39,8

39,2

43,7

40,0

Riket

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

40,3

41,2

41,8

Källa: Statistiska centralbyrån