Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2017/2018 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arboga 47,4 25,9 36,9
Fagersta 45,1 37,5 41,4
Hallstahammar .. .. ..
Kungsör 51,5 40,0 46,0
Köping 50,0 27,7 38,7
Norberg 30,0 41,7 34,4
Sala 41,7 41,3 41,5
Skinnskatteberg 40,0 41,2 40,7
Surahammar .. .. ..
Västerås 61,5 51,1 56,1
Västmanlands län 53,7 43,7 48,7
Riket 55,1 41,2 48,2

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Arboga

37,0

47,4

49,4

40,7

54,8

51,8

63,3

47,4

49,1

51,7

47,4

Fagersta

43,5

56,1

35,9

50,8

47,2

24,6

41,0

36,6

44,7

52,6

45,1

Hallstahammar

47,3

45,7

49,5

39,4

43,9

37,3

40,7

46,6

25,0

42,9

..

Kungsör

48,6

36,8

42,0

59,0

25,9

48,0

31,3

40,0

50,0

52,5

51,5

Köping

43,1

53,1

44,7

45,3

48,0

43,8

43,2

47,6

53,1

44,0

50,0

Norberg

37,8

41,7

44,4

35,5

53,8

40,7

26,7

22,2

33,3

34,6

30,0

Sala

45,4

45,1

34,5

42,6

31,4

27,4

43,2

35,7

51,2

48,2

41,7

Skinnskatteberg

40,0

35,0

27,3

48,1

36,4

42,9

30,8

60,0

30,0

58,3

40,0

Surahammar

34,2

38,9

41,9

45,8

56,5

33,3

29,4

32,4

29,0

51,5

..

Västerås

51,2

53,9

50,5

57,7

52,4

51,7

56,0

58,0

54,3

55,4

61,5

Västmanlands län

47,2

50,4

46,5

51,7

48,7

45,8

50,0

51,1

50,1

52,0

53,7

Riket

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

52,5

55,1

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Arboga

36,2

34,8

35,1

28,8

25,8

41,9

39,1

44,4

32,7

33,3

25,9

Fagersta

47,6

33,8

30,6

24,6

28,6

23,9

29,3

35,8

24,2

36,2

37,5

Hallstahammar

38,5

34,3

33,7

25,6

25,6

23,4

26,2

32,7

34,1

28,8

..

Kungsör

23,6

34,1

41,9

39,3

36,7

24,0

17,1

36,4

47,4

33,3

40,0

Köping

45,7

34,0

37,5

34,9

28,5

34,1

29,7

38,3

27,3

32,0

27,7

Norberg

38,5

20,0

33,3

13,3

45,2

24,1

25,0

33,3

33,3

44,0

41,7

Sala

27,1

31,4

31,4

31,1

29,5

36,0

32,4

30,3

27,1

35,1

41,3

Skinnskatteberg

40,7

7,7

22,2

4,8

13,0

17,4

30,8

18,2

28,6

37,5

41,2

Surahammar

33,3

26,1

27,4

23,6

28,6

15,6

22,5

25,7

31,3

12,1

..

Västerås

39,0

41,6

39,3

38,3

37,7

42,9

45,5

48,4

46,3

44,9

51,1

Västmanlands län

37,7

36,8

36,5

33,7

33,7

37,4

37,6

42,3

39,8

39,2

43,7

Riket

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

40,3

41,2

Källa: Statistiska centralbyrån