Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2022

                 

Högsta utbildningsnivå

Västmanlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal           

Procent

Antal          

Procent

Grundskola

5 340

10

4 207

22

192 445

10

124 071

17

Gymn högst 2 år

12 148

23

4 172

22

404 859

20

136 868

19

Gymn mer än 2 år

16 888

32

2 743

14

594 780

30

99 934

14

Eftergymn mindre än 3 år

8 053

15

2 621

14

325 717

16

105 097

14

Eftergymn 3 år eller mer

8 842

17

3 803

20

447 965

22

168 121

23

Forskarutbildning

328

1

316

2

23 714

1

18 089

2

Uppgift saknas

410

1

1 212

6

12 384

1

77 628

11

Befolkning 25-64 år

52 009

100

19 074

100

2 001 864

100

729 808

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västmanlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Grundskola

2 971

6

3 961

21

104 345

5

117 042

16

Gymn högst 2 år

8 321

17

3 680

19

280 316

15

116 500

16

Gymn mer än 2 år

13 236

27

2 855

15

466 130

24

95 437

13

Eftergymn mindre än 3 år

8 122

17

2 537

13

322 139

17

102 297

14

Eftergymn 3 år eller mer

15 965

32

4 904

26

711 810

37

218 394

31

Forskarutbildning

217

0

192

1

19 331

1

14 119

2

Uppgift saknas

306

1

949

5

8 415

0

49 042

7

Befolkning 25-64 år

49 138

100

19 078

100

1 912 486

100

712 831

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta