Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2021

                 

Högsta utbildningsnivå

Västmanlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

5 532

11

4 187

23

200 702

10

123 080

17

Gymn högst 2 år

12 716

24

4 162

23

423 519

21

135 928

19

Gymn mer än 2 år

16 842

32

2 661

14

592 773

30

98 469

14

Eftergymn mindre än 3 år

7 725

15

2 500

14

314 820

16

100 697

14

Eftergymn 3 år eller mer

8 759

17

3 496

19

440 894

22

157 261

22

Forskarutbildning

333

1

315

2

23 872

1

17 131

2

Uppgift saknas

401

1

1 118

6

12 156

1

71 704

10

Befolkning 25-64 år

52 308

100

18 439

100

2 008 736

100

704 270

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västmanlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

3 158

6

3 973

22

110 223

6

118 574

17

Gymn högst 2 år

8 845

18

3 653

20

298 549

16

115 449

17

Gymn mer än 2 år

13 361

27

2 766

15

473 137

25

94 391

14

Eftergymn mindre än 3 år

7 864

16

2 382

13

314 497

16

98 390

14

Eftergymn 3 år eller mer

15 610

32

4 606

25

696 107

36

206 311

30

Forskarutbildning

212

0

178

1

19 159

1

13 234

2

Uppgift saknas

299

1

878

5

8 246

0

45 998

7

Befolkning 25-64 år

49 349

100

18 436

100

1 919 918

100

692 347

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta