Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Högskoleutbildningar i länet

Högskoleutbildningar i länet

Senast uppdaterad 2021-12-16
Förklaring
Uppgifterna sammanställs från individuppgifter avseende studiedeltagande m.m. höstterminen varje år. Uppgifter hämtas från CSN och SCB-register. I tabellen redovisas antal studerande i grundläggande högskoleutbildning efter studieort och studieortens (-kommunens) läge i förhållande till folkbokföringsorten (-kommunen). Tabellen speglar inte entydigt hur stor andel av de studerande som bor på studieorten, eftersom det förekommer att studerande flyttar till studieorten utan att anmäla flyttning (ändra folkbokföringsort).

Grundläggande och avancerad högskoleutbildning i länet höstterminen 2020

         

Studieort (kommun)

Antal studenter

därav Folkbokföringsort 2020-12-31

Samma kommun som studieorten

Annan kommun i samma län

Annat län

Arboga

 

 

 

 

Fagersta

 

 

 

 

Hallstahammar

37

12

2

23

Kungsör

 

 

 

 

Köping

 

 

 

 

Norberg

 

 

 

 

Sala

 

 

 

 

Skinnskatteberg

190

50

5

135

Surahammar

 

 

 

 

Västerås

6 966

2 539

478

3 949

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta